วันเสาร์, 28 มกราคม 2566

ข้อสอบ Pre-O-Net

06 ม.ค. 2013
6921

ข้อสอบ Pre-O-Net ปี 2554 จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกษา เขต 39

ข้อสอบ Pre-O-Net ม.3 

ดาวน์โหลด ข้อสอบการงานอาชีพฯ ม.3
ดาวน์โหลด ข้อสอบศิลปะ ม.3
ดาวน์โหลด ข้อสอบสุขศึกษา ม.3
ดาวน์โหลด ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.3
ดาวน์โหลด ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.3
ดาวน์โหลด ข้อสอบภาษาไทย ม.3
ดาวน์โหลด ข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.3
ดาวน์โหลด ข้อสอบสังคมศึกษา ม.3
ดาวน์โหลด เฉลยข้อสอบ ม.3

ข้อสอบ Pre-O-Net ม.6

ดาวน์โหลด ข้อสอบการงานอาชีพฯ ม.6
ดาวน์โหลด ข้อสอบศิลปะ ม.6
ดาวน์โหลด ข้อสอบสุขศึกษา ม.6
ดาวน์โหลด ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.6
ดาวน์โหลด ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.6
ดาวน์โหลด ข้อสอบภาษาไทย ม.6
ดาวน์โหลด ข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.6
ดาวน์โหลด ข้อสอบสังคมศึกษา ม.6
ดาวน์โหลด จำนวนข้อสอบ ม.6

ขอบคุณที่มา : โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกษา เขต 39

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]
1 ความคิดเห็น

Thanks for the post. Very helpful. Maybe also nice for the students to do some O-NET M3 tests at home. They can take the tests at my site: They can see what answers were right or wrong. Nice indication for the test in January.