ข้อสอบ Pre-O-Net

ข้อสอบ Pre-O-Net ปี 2554 จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกษา เขต 39

ข้อสอบ Pre-O-Net ม.3 

ดาวน์โหลด ข้อสอบการงานอาชีพฯ ม.3
ดาวน์โหลด ข้อสอบศิลปะ ม.3
ดาวน์โหลด ข้อสอบสุขศึกษา ม.3
ดาวน์โหลด ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.3
ดาวน์โหลด ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.3
ดาวน์โหลด ข้อสอบภาษาไทย ม.3
ดาวน์โหลด ข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.3
ดาวน์โหลด ข้อสอบสังคมศึกษา ม.3
ดาวน์โหลด เฉลยข้อสอบ ม.3

ข้อสอบ Pre-O-Net ม.6

ดาวน์โหลด ข้อสอบการงานอาชีพฯ ม.6
ดาวน์โหลด ข้อสอบศิลปะ ม.6
ดาวน์โหลด ข้อสอบสุขศึกษา ม.6
ดาวน์โหลด ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.6
ดาวน์โหลด ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.6
ดาวน์โหลด ข้อสอบภาษาไทย ม.6
ดาวน์โหลด ข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.6
ดาวน์โหลด ข้อสอบสังคมศึกษา ม.6
ดาวน์โหลด จำนวนข้อสอบ ม.6

ขอบคุณที่มา : โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกษา เขต 39

1 thought on “ข้อสอบ Pre-O-Net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...