วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

วงจรคุณภาพ PDCA

วงจรคุณภาพ PDCA

วงจรคุณภาพ PDCA หรือ วงจรเดมมิ่ง (Deming) เป็นกระบวนการการดำเนินงานที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย PDCA มาจากคำว่า

Plan การวางแผน

Do ปฏิบัติ

Check ตรวจสอบ

Act พัฒนา/ปรับปรุง

 

 

 


Loading...