วันอังคาร, 9 สิงหาคม 2565

โมเดลปลาทู

โมเดลปลาทู เป็นโมเดลที่เปรียบการจัดการความรู้ เหมือนกับปลาทูหนึ่งตัวที่มี 3 ส่วน 

โมเดลปลาทู
1. หัวปลา (Knowledge Vision- KV) หมายถึง ส่วนที่เป็นเป้าหมาย วิสัยทัศน์ หรือทิศทางของการจัดการความรู้ โดยก่อนที่จะทำจัดการความรู้ ต้องตอบให้ได้ว่า เราจะทา KM ไปเพื่ออะไร ?

2. ตัวปลา (Knowledge Sharing-KS) เป็นส่วนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

3. หางปลา (Knowledge Assets-KA) เป็นส่วนของ คลังความรู้ ที่ได้จากการเก็บสะสม เกร็ดความรู้ต่างๆ ที่ได้จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตัวปลา ซึ่งเราอาจเก็บส่วนของ หางปลา นี้ด้วยวิธีต่างๆ

 

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]