วันเสาร์, 20 สิงหาคม 2565

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556

14 ธ.ค. 2012
661

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ของนายกรัฐมนตรี

“รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้
เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน”

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ของนายกรัฐมนตรี

ที่มา : http://www.moe.go.th

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]