วันอาทิตย์, 1 พฤศจิกายน 2563

เมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน

30 พ.ย. 2012
2323

เมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน

เมืองหลวง บันดาร์เสรีเบกาวาน ประเทศบูรไน

กรุงเทพมหานคร

 เมืองหลวงจาการ์ตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย

เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

เมืองหลวงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

เมืองหลวงเนปีดอว์(เมืองหลวงใหม่ของประเทศพม่า)

เมืองหลวงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

เมืองหลวงสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์

เมืองหลวงเวียงจันทร์ ประเทศลาว

เมืองหลวงฮานอย ประเทศเวียดนาม


Loading...