ใบงานประชาคมอาเซียน

ใบงานประชาคมอาเซียน

คำชี้แจง : ให้นักเรียนบอกความหมายของธงอาเซียน โดยเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 

 

ดาวน์โหลดที่นี่ : ใบงาน ประชาคมอาเซียน 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...