วันศุกร์, 30 ตุลาคม 2563

ใบงานประชาคมอาเซียน

04 พ.ย. 2012
11407

ใบงานประชาคมอาเซียน

คำชี้แจง : ให้นักเรียนบอกความหมายของธงอาเซียน โดยเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 

 

ดาวน์โหลดที่นี่ : ใบงาน ประชาคมอาเซียน 

 


Loading...