วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

ใบงานประชาคมอาเซียน

04 พ.ย. 2012
14028

ใบงานประชาคมอาเซียน

คำชี้แจง : ให้นักเรียนบอกความหมายของธงอาเซียน โดยเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 

 

ดาวน์โหลดที่นี่ : ใบงาน ประชาคมอาเซียน 

 

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]