วันศุกร์, 30 ตุลาคม 2563

ข้อสอบอาเซียน

21 ต.ค. 2012
5514

ข้อสอบอาเซียน แบบอัตนัย มีทั้งหมด 20  ข้อครับ ไม่มีเฉลยครับ เพราะครูเชียงราย ต้องการให้ท่านได้ค้นหาคำตอบด้วยตัวเองครับผม

1. อาเซียนคืออะไร ?

2. Asean ย่อมาจาก ?

3. ประโยชน์ของการจัดตั้งประชาคมอาเซียนคืออะไร ?

4. จงอธิบายถึงสัญลักษณ์ของอาเซียน ?

5. รวงข้าว 10 ต้นหมายถึง ?

6. ประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียนมีกี่ประเทศ ?

7. ประเทศที่เข้ามาเป็นสมาชิกล่าสุดของอาเซียนคือ ?

8. เพลงประจำอาเซียนมีชื่อว่าอะไร ?

9. จงบอกถึงคำขวัญของอาเซียน ?

10. สำนักงานใหญ่ของอาเซียนอยู่ที่เมืองใด ?

11. เลขาธิการสมาคมอาเซียนคือใคร ?

12. การประชุมประเทศสมาชิกอาเซียนเรียกว่าอะไร ?

13. Asean +3 คืออะไร ?

14. จงบอกชื่อประเทศคู่เจรจาอาเซียน +3 ?

15. จงบอกชื่อประเทศคู่เจรจาอาเซียน +6 ?

16. จงบอกชื่อประเทศคู่เจรจาอาเซียน +8 ?

17. จงบอกถึงคำขวัญของ อาเซียน ?

18. จงอธิบายถึงสีสัญญักษณ์ของอาเซียน ?

19. ประโยชน์ของการก่อตั้งสมาคมอาเซียนคืออะไร ?

20. ประไทยมีความสำคัญต่อการรวมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างไร ?

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
Loading...