วันพุธ, 30 กันยายน 2563

กำหนดจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กำหนดจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. มีความเมตตากรุณาต่อศิษย์

2. มีความเที่ยงธรรม

3. ปฏิบัติตนในกรอบศีลธรรมอันดี

4. สามัคคีไม่ข่มเหงรังแก กลั่นแกล้ง

5. ไม่กระทำอันเป็นการลบหลู่

6. ละเว้นกับการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรม


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
Loading...