วันเสาร์, 11 กรกฎาคม 2563

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ภาคทัณฑ์

ตัดเงินเดือน ไม่เกิน 5% ไม่เกิน 1 เดือน

 

ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ภาคทัณฑ์

ตัดเงินเดือน ไม่เกิน 5% ไม่เกิน 2 เดือน

ลดขั้นเงินเดือน ไม่เกิน 1 ขั้น

 

นายกรัฐมนตรี / เลขากพฐ. 

ภาคทัณฑ์

ตัดเงินเดือน ไม่เกิน 5% ไม่เกิน 3 เดือน

ลดขั้นเงินเดือน ไม่เกิน 1 ขั้น


Loading...