กบข.

กบข. คืออะไร กบข. หมายถึง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ป็นนิติบุคคลและเป็นกองทุนประเภทหนึ่งที่รัฐได้ส่งเสริม ให้จัดตั้งขึ้นเพื่อข้าราชการ โดยวัตถุประสงค์หลักอย่างหนึ่งคือ ต้องการให้กองทุนเป็นแหล่งระดมเงินออมระยะยาวแบบผูกพัน (Contractual Saving)

สนับสนุนให้ข้าราชการออมเงินเพื่อไว้ใช้ในการยังชีพหลังเกษียณอายุ และมุ่งหวังให้เป็นกองทุนที่มีบทบาทสำคัญในการระดมเงินออมเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินและเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจุบันกองทุน กบข. ได้จัดสวัสดิการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บัตรสมาชิก ประกันชีวิต อสังหาริมทรัพย์ ทิพยประกันภัย และโครงการบ้าน ธอส. กบข

เว็บไซต์ กบข. http://www.gpf.or.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...