วันศุกร์, 30 ตุลาคม 2563

สกุลเงินประเทศสมาชิกอาเซียน

05 ต.ค. 2012
1163

 

ดอลล่าร์ (Brunei Dollar) เป็นสกุลเงินของประเทศบรูไนดารุสซาลาม

เรียล (Riel) เป็นสกุลเงินของประเทศกัมพูชา

รูเปียห์ (Rupiah) เป็นสกุลเงินของประเทศอินโดนีเซีย

กีบ (Kip) เป็นสกุลเงินของประเทศลาว

ริงกิต (Ringgit) เป็นสกุลเงินของประเทศมาเลเซีย

จ๊าด (Kyat) เป็นสกุลเงินของประเทศพม่า

เปโซ (Peso) เป็นสกุลเงินของประเทศฟิลิปปินส์

บาท (Baht) เป็นสกุลเงินของประเทศไทย

ดอลลาร์ (Dollar) เป็นสกุลเงินของประเทศสิงคโปร์

ด่ง (Dong) เป็นสกุลเงินของประเทศเวียดนาม


Loading...