วันศุกร์, 30 ตุลาคม 2563

ประเทศคู่เจรจาอาเซียน

21 ก.ย. 2012
1796

อาเซียน +3 อาเซียน +6 อาเซียน +8

 

อาเซียน +3 ได้แก่

1) จีน

2) ญี่ปุ่น

3) เกาหลีใต้

 

อาเซียน +6 ได้แก่

1) จีน

2) ญี่ปุ่น

3) เกาหลีใต้

4) ออสเตรเลีย

5) นิวซีแลนด์

6) อินเดีย

 

อาเซียน +8 ได้แก่

1) จีน

2) ญี่ปุ่น

3) เกาหลีใต้

4) ออสเตรเลีย

5) นิวซีแลนด์

6) อินเดีย

7) รัสเซีย

8) สหรัฐอมริกา


Loading...