วันอาทิตย์, 6 ธันวาคม 2563

ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน

01 ก.ย. 2012
1186

 

ดอก Simpor หรือที่เรารู้จักกันในชื่อดอก Dillenia เป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศ บรูไน ดารุสซาลาม

 

 

 

 ดอก Rumdul ก็คือดอก ลำดวน เป็นดอกไม้ประจำชาติของราชอาณาจักรกัมพูชา

 

 

 

 ดอก Moon Orchid (กล้วยไม้ราตรี) เป็นกล้วยไม้ในสายพันธุ์ของ Phalaenopsis เป็นดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 

 

 

 ลีลาวดี หรือลั่นทม เป็นดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

 

 

 

 Hibiscus หรือ ชบา เป็นดอกไม้ประจำชาติของ ประเทศมาเลเซีย

 

 

 

 Padauk ประดู่ เป็นดอกไม้ประจำชาติของ สหภาพพม่า

 

 

 

Sampaguita Jasmine ดอกพุดแก้ว เป็นดอกไม้ประจำชาติของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

 

 

 

 บัว เป็นดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 

 

 

 Vanda Miss Joaquim เป็นกล้วยไม้ในกลุ่ม แวนด้า เป็นดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐสิงคโปร์

 

 

 

 ราชพฤกษ์ หรือ ดอกคูน เป็นดอกไม้ประจำชาติไทย

 

 

 

 

ขอขอบคุณที่มา : http://nongnan9004.wordpress.com/


Loading...