วันอังคาร, 9 สิงหาคม 2565

ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด

17 ส.ค. 2012
1568

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2504  โดยใช้ชื่อว่า ” สหกรณ์ครูเชียงราย จำกัดสินใช้ ” จากสมาชิกเริ่มต้นก่อตั้ง 408 คน ทุนดำเนินการเริ่มต้น 12,550 บาท และ ได้จด ทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด เมื่อ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2512 สหกรณ์ฯ ได้มีความ เจริญก้าวหน้ามาตามลำดับ เป็นสหกรณ์ฯ ขนาดใหญ่ ในระยะเริ่มแรกของการดำเนินการ ได้อาศัยอาคารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เชียงราย

ดาวน์โหลด ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด

ที่มา : http://www.crtc.co.th

รบกวนคลิกให้คะแนนโพสต์นี้ด้วยครับ
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]