พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่3) พ.ศ.2553
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 กรกกฎาคม 2553 มีผลบังคับใช้ 23 กรกฏาคม 2553

สาระสำคัญ
1. เพิ่มจำนวน ก.ค.ศ.เป็น 31 คน (เดิม28 คน) โดยเพิ่มสัดส่วนผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาจากการเลือกตั้งจากเดิมเก้าคนเป็นสิบสองคน (เพิ่มจากเดิม3 คน) ได้แก่ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่างละ1 คน (2 คน) และผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่างละ 1 คน (2 คน) ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่างละ1 คน (2 คน) ผู้แทนครู 5 คน (ครูประถม3 ครูมัธยม1 ครูอาชีวะ1) และผู้แทนครูสังกัดอื่นๆเช่น สป.ศธ. สกอ. ก.ท่องเที่ยว ก.วัฒนธรรม 1 คน

2. กำหนดให้มี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบด้วย ประธานจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยตำแหน่ง 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คน ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 คน และ ผอ.สพท. เป็นกรรมการและเลขานุการ

3. ให้กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดิม (9 คน) ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ จนกว่าจะมีการเลือกตั้งกรรมการฯตามพรบ.ใหม่ แต่ต้องไม่เกิน 180 วัน ส่วนผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในอ.ก.ค.ศ.เดิม ให้เป็นอ.ก.ค.ศ.เขตประถมศึกษา (เว้นแต่ผู้แทนครู ผู้บริหารมัธยมให้พ้นจากตำแหน่งไป)

4. ระหว่างยังไม่มี อ.ก.ค.ศ.เขตมัธยม ให้ ก.ค.ศ. แต่งตั้งอ.ก.ค.ศ.วิสามัญทำหน้าที่แทนจนกว่าจะได้มาซึ่งกรรมการตามกฎหมายใหม่แต่ต้องไม่เกิน 120 วัน)

ดาวน์โหลด  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2553

ดาวน์โหลด  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *