แบบทดสอบ เรื่อง อาเซียน

แบบทดสอบ เรื่อง อาเซียน 1. 5 ประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียนได้เเก่ข้อใด ? ก. มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ข. มาเลเซีย พม่า ไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ค. มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ง. อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ติมอร์ พม่า ไทย   2 . รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยในตอนลงนามปฏิญญาอาเซียนคือใคร ? ก. จอมพลถนอม กิตติขจร ข. นายปองพล อดิเรกสาร ค. พันเอก (พิเศษ)ดร.ถนัด คอมันตร์ ง. พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์   3. การลงนามปฏิญญาอาเซียนลงนามเมื่อใด ? ก. เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 […]

การเขียนข่าวลงเว็บไซต์

การเขียนข่าวลงเว็บไซต์เป็นเรื่องง่ายๆ ครับ ดังที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านั้นแล้ว ก่อนอื่นเราต้องสร้างหมวดหมู่เพื่อเก็บบทความของเราก่อน ต่อไปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเขียนข่าวลงเว็บไซต์ของเรานะครับ ขั้นตอนแรกเข้าไปที่ เขียนเรื่องใหม่   เขียนหัวข้อข่าวเลยครับ แล้วก็ตามด้วยเนื้อหาข่าว จากนั้น เลือกที่เก็บข่าวครับ เลือกไปที่ ข่าวกิจกรรม ต่อไปให้เราเพิ่มรูปกิจกรรมเข้าไปให้กับข่าวของเรานะครับ โดยกดไปที่ เมนู เพิ่มสื่อ ตามภาพ  ในที่นี้คุณครูจะใส่กี่รูปก็ได้ แต่ในที่นี่ผมสาธิตใส่เพียงรูปเดียวนะครับ (ปล.ควรลดขนาดรูปให้เหมาะสมก่อนที่จะอัพขึ้นเว็บนะครับ ผมแนะนำให้เลือกขนาด 600 x 399 ครับ ) เลือกไฟล์ (ในเครื่องเรา) เลือกไฟล์รูปในเครื่องเราครับ จากนั้นก็กด Open ใส่หัวข้อรูป : ชื่อรูป จัดแถว : ให้แสดงรูปตรงกลาง ขนาด : เลือกขนาดของรูปที่จะแสดง ใช้เป็นรูปเฉพาะ : ให้แสดงรูปขนาดย่อที่หน้าเว็บ ใส่เข้าเรื่อง : เพิ่มรูปลงไปในข่าว โอเค รูปมาแล้วครับผม ต่อไปให้กดไปที่ เผยแพร่  (อยู่ขวามือนะครับ) เสร็จแล้ว ลองกดดูเรื่องนี้ […]

ดาวน์โหลด ใบงานอาเซียน

ใบงานอาเซียน ลองดาวน์โหลดไปให้เด็กๆลองทำกันดูนะครับผม เพราะตอนนี้อาเซียนมาแรงมากๆครับผม  อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็เจอแต่เรื่องของ อาเซียนทั้งนั้นเลยครับผม เด็กๆก็ต้องเตรียมความพร้อม ผู้ใหญ่ก็ต้องเตรียมพร้อม หวังว่า ใบงานอาเซียนนี้จะช่วยพัฒนาในการศึกษาเรื่องอาเซียนไม่มากก็น้อยครับผม ดาวน์โหลดได้จากลิ้งด้านล่างเลยครับผม ดาวน์โหลด ใบงานอาเซียน LESSON_PLAN_1 ดาวน์โหลด ไฟล์แบบทดสอบ LESSON_PLAN_2   ขอบคุณแหล่งที่มา : http://www.trueplookpanya.com

ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน

  ดอก Simpor หรือที่เรารู้จักกันในชื่อดอก Dillenia เป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศ บรูไน ดารุสซาลาม        ดอก Rumdul ก็คือดอก ลำดวน เป็นดอกไม้ประจำชาติของราชอาณาจักรกัมพูชา        ดอก Moon Orchid (กล้วยไม้ราตรี) เป็นกล้วยไม้ในสายพันธุ์ของ Phalaenopsis เป็นดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย        ลีลาวดี หรือลั่นทม เป็นดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว          Hibiscus หรือ ชบา เป็นดอกไม้ประจำชาติของ ประเทศมาเลเซีย        Padauk ประดู่ เป็นดอกไม้ประจำชาติของ สหภาพพม่า       Sampaguita Jasmine ดอกพุดแก้ว เป็นดอกไม้ประจำชาติของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ […]

ดาวน์โหลดเพลงอาเซียน

 เนื้อเพลงและโน๊ตเพลงประจำอาเซียน  ดาวน์โหลดเพลงอาเซียน (ไฟล์ FLV) The_ASEAN_WAY_-_the_Anthem_of_ASEAN.flv  ดาวน์โหลดเพลงอาเซียน (ไฟล์ mp3) The Asean Way-Orignal-Version The Asean Way-Jazz Big Band Version The Asean Way-Bossanova Version (Saxophone) The Asean Way-Bossanova Version   ที่มา : http://www.osmie4.moe.go.th

เพลงประจำอาเซียน

เพลงประจำอาเซียน ดาวน์โหลด Conductor_Score ภาษาอังกฤษ คำแปล เนื้อร้องภาษาไทยอย่างเป็นทางการ Raise our flag high, sky high. Embrace the pride in our heart. ASEAN we are bonded as one. Look’in out to the world. For peace our goal from the very start And prosperity to last. We dare to dream, We care to share. Together for ASEAN. We dare to dream, […]

ประเทศสมาชิกอาเซียน

ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ     1.บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) ประเทศบรูไน มีชื่อเป็นทางการว่า “เนการาบรูไนดารุสซาลาม” มีเมือง “บันดาร์เสรีเบกาวัน” เป็นเมืองหลวง ถือเป็นประเทศที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก เพราะมีพื้นที่ประมาณ 5,765 ตารางกิโลเมตร ปกครองด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิราช โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีประชากร 381,371 คน (ข้อมูลปี พ.ศ.2550) โดยประชากรเกือบ 70% นับถือศาสนาอิสลาม และใช้ภาษามาเลย์เป็นภาษาราชการ   2.ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) เมืองหลวงคือ กรุงพนมเปญ เป็นประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยทางทิศเหนือ และทิศตะวันตก มีพื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร หรือขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย มีประชากร 14 ล้านคน (ข้อมูลปี พ.ศ.2550) โดยประชากรกว่า 80% อาศัยอยู่ในชนบท 95% […]

กฎบัตรอาเซียน

กฎบัตรอาเซียน ( ASEAN Charter) การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่13 ณ ประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ผู้นำรัฐบาลอาเซียนได้ให้การรับรองกฎบัตรอาเซียน(ASEAN Charter) 

วัตถุประสงค์หลักอาเซียน

ปฏิญญากรุงเทพฯ ได้ระบุวัตถุประสงค์สำคัญ 7 ประการของการจัดตั้งอาเซียน ได้แก่ 1.  ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ และการบริหาร 2.  ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค  3.  เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค  4.  ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี  5. ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัย และส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 6. เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจนการปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม 7. เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การ ความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆ  และองค์การระหว่างประเทศ ตลอดระยะเวลา กว่า 40ปี ที่มีการก่อตั้งอาเซียน ถือว่าได้ประสบความสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับจากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองเเละความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งประเทศไทยได้รับ ประโยชน์อย่างมากจากความร่วมือต่างๆของอาเซียน   ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์จากการที่ภูมิภาค เป็นเสถียรภาพและสันติภาพ อันเป็นผลจากกรอบความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ความร่วมือด้านสังคมและ วัฒนธรรม ซึ่งถ้าหากไม่มีความร่วมมือเหล่านี้แล้ว คงเป็นการยากที่จะพัฒนาประเทศได้โดยลำพัง ที่มา : http://www.thaimaster.info/pornpilai/wannisa/asean/asean_info.html

ความเป็นมาของอาเซียน

อาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Assciation of Southeast Asian Nations หรือ ASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ(The Bangkok Declaration ) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510โดยมีสมาชิกผู้ก่อตั้ง 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก-เฉียงใต้ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ได้ลงนามใน “ปฏิญญากรุงเทพฯ” (Bangkok Declaration) เพื่อจัดตั้งสมาคมความร่วมมือกันในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การพัฒนาวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก และการธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคง ในพื้นที่และเป็นการเปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติของระดับภูมิภาคของประเทศต่างๆ ในเอเชีย ในเวลาต่อมาได้มี บูรไนดารุสซาราม  (เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ 8 มกราคม 2527)สาธารณรัฐสังคมคมนิยมเวียดนาม (เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ 28 กรกฎาคม 2538) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ 23 กรกฎาคม 2540) สหภาพพม่า (เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ 23 กรกฎาคม 2540) ราชอาณาจักรกัมพูชา (เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ 30 เมษายน […]

อาเซียน คืออะไร

อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East AsianNations หรือ ASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) ซึ่งได้มีการลงนามที่วังสราญรมย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสมาชิกก่อตั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ซึ่งผู้แทนทั้ง 5 ประเทศ ประกอบด้วยนายอาดัม มาลิก (รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย) ตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน (รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติมาเลเซีย) นายนาซิโซ รามอส (รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์) นายเอส ราชารัตนัม (รัฐมนตรีต่างประเทศสิงค์โปร์) และพันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ (รัฐมนตรีต่างประเทศไทย) ในเวลาต่อมาได้มีประเทศต่างๆ เข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม (เป็นสมาชิกเมื่อ 8 ม.ค.2527) เวียดนาม (วันที่ 28 ก.ค. […]

แบบทดสอบ เรื่อง อาเซียน (Asean)

1.       อาเซียนคืออะไร ก.      สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก ข.      องค์กรแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออก ค.      ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ง.       ประชาชาติมวลรวมแห่งทวีปเอเชียใต้   2.       สัญลักษณ์ของอาเซียนคืออะไร ก.      รวงข้าว 10 รวง ข.      รวงข้าว 11 รวง ค.      ต้นข้าว 10 ต้น ง.       ต้นข้าว 11 ต้น   3.       บุคคลที่ถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งอาเซียนแรกเริ่มคือใคร ก.      ดร.ถนัด คอมันต์ ข.      นายศุภชัย พานิชยศักดิ์ ค.      ดร.มหาเดย์ มูฮัมหมัด ง.       ดร.ยูซุปต์ แวดาโอ๊ะ จ.       ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ   4.       ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการร่วมกลุ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ก.      เพื่อให้ประเทศสมาชิกมีการค้าอย่างเสรีมากขึ้น ข.      เพื่อให้ประเทศสมาชิกนำสินค้าของประเทศตนมาขายมากขึ้น ค.      เพื่อให้ประเทศสมาชิกติดต่อค้าขายกันได้ง่ายขึ้น ง.       เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้ร่วมมือกันต่อต้านสินค้าของประเทศนอกกล่ม   5.       การประชุมประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนเรียกว่า อะไร? ก.      การประชุมอาเซียนซัมมิท ข.      การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ค.      การจัดการประชุมร่วมกับประเทศนอกกลุ่มสมาชิก ง.       การประชุมที่เรียกว่า “อาเซียนบวกสาม   6.       ข้อใดคือ อาเซียน (ASEAN) ก.      Asia South East Association Nations ข.      Association for South East Asian […]

save ไฟล์ word ให้เป็น pdf

สวัสดีครับ คุณครูทุกท่าน วันนี้ครูเชียงรายมีทริปเล็กๆน้อยๆ สำหรับท่านที่ยังไม่รู้ว่า Word2010 มันสามารถ save ไฟล์ให้เป็น pdf ได้ด้วยนะครับ ง่ายๆเลยครับ เมื่อเราได้เอกสารมาแล้วให้เราทำการ Save ครับ เลือกบันทึกเป็น ครับ ตั้งชื่อไฟล์ และเลือกที่เก็บไฟล์ครับ เลือกชนิดของไฟล์ครับ ให้เลือกเป็น PDF ตามภาพเลยครับ ต่อไปให้ทำการบันทึกครับ จะสังเกตเห็นว่า เราได้ไฟล์ PDF มาแล้วครับ เปิดดูได้เลย ครับ  ง่ายครับผม อิอิ

โปรแกรมทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์

คอมก็เก่า เครื่องก็ช้า เฮ้อจะทำยังไงดีเนี๊ย เครื่องอืดอีก นักเรียนก็บ่นว่าเครื่องอืด ปัญหานี้จะหมดไปเมื่อคุณครูมีโปรแกรมประจำ ที่ชื่อว่า CCleaner  หรือโปรแกรมทำความสะอาดเครื่องนั่นเอง เมื่อเราทำความสะอาดเครื่องเราเสร็จเรียบร้อยแล้ว เครื่องเราจะกลับมาเป็นเหมือนการลง Windows ใหม่เลยครับ ลื่นปื๊ดๆ แน่นอนครับ แฮ่ๆ พอดีผมก็ใช้อยู่ครับ สุุดยอดมากครับโปรแกรมนี้  ว่ากันแล้วไปดาวน์โหลดกันได้ที่ ลิ้งนี้เลยครับ อิอิ ดาวน์โหลด CCleaner ปล.เลือกอันที่ไม่เสียเงินเน้อครับ

การนำหมวดหมู่ขึ้นไปโชว์ที่ Main Menu WordPress

การนำหมวดหมู่ขึ้นไปโชว์ที่ Main Menu wordpress (ปล.ขออภัยเสียงบันทึกไม่ค่อยดีครับ)  ผิดพลาดประการใด ขอ อภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

โปรแกรมฟรี! ป้องกันแท็บเล็ตป.1เข้าเว็บโป๊ (exclusive)

  วันนี้ (24 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) มีการประชุมเพื่อหาแนวทางป้องกันการเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม และเว็บลามกอนาจารผ่านทางแท็บเล็ตป.1ตามโครงการคอมพิวเตอร์มือถือสำหรับนักเรียนทุกคน (One Tablet PC Per Child) ที่กระทรวงไอซีทีร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อแจกให้กับนักเรียนชั้นป.1 ทั่วประเทศ กว่า 8 แสนคน ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปแม้จะมีการกล่าวถึงโปรแกรมป้องกันการเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมจากหลายตัว ทั้งนี้ จากการนำเสนอข่าวเรื่องแท็บเล็ตป.1 เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าเว็บไซต์ลามกอนาจารได้นั้น มีผู้ปกครองหลายคนแสดงความเป็นห่วงในการใช้งานแท็บเล็ตป.1 ของบุตรหลาน เบื้องต้นได้แจ้งมาทาง “เดลินิวส์” ว่ามีโปรแกรมฟรีที่สามารถดาวน์โหลดไปติดตั้งในเครื่องแท็บเล็ตเพื่อควบคุมการใช้งานของเด็กให้มีความเหมาะสม ซึ่งมีชื่อโปรแกรมเป็นภาษาไทยว่า “โปรแกรมเพื่อควบคุมและแนะนำการใช้งานโปรแกรมบนอุปกรณ์แอนดรอยด์” (Android Parental Control and Guidance Application) โดยโปรแกรมดังกล่าวช่วยผู้ปกครองดูแลควบคุมการใช้งานอุปกรณ์โมบายของบุตรหลาน เพื่อป้องกันการใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสมหรือ ใช้งานเป็นระยะเวลานานเกินไป พัฒนาโดยนายกวิน วิริยะประสพสุข และนายภัทรจุฬ จันทรมนตรี มีอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. กานดา (รุณนะพงศา) ซึ่งเป็นโปรแกรมบนอุปกรณ์โมบายที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการเดียวกับที่แท็บเล็ตป.1 ใช้งาน สามารถดูข้อมูลของโปรแกรมได้ที่  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zercle.parentalcontrol   ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ […]

BIOS ยุคใหม่ แบบ 3D

การ Set bios แบบหน้าจอสีฟ้าๆ เดิมกำลังจะหมดไปแล้วเมื่อ Gigabyte เจ้าแห่งวงการ Mainboard ได้ผลิต Mainboard ตัวใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อเข้าสู่ Bios เราไม่ต้องเจอหน้าจอ สีฟ้าๆ อีกแล้ว เราจะพบกับ BIOS 3D หน้าตาสวยงาม แบบ GUI โดยใช้เมาส้ คลิ๊กได้เลย ไม่ต้องกด + – F1 F2 Del อีกต่อไปแล้ว  

ข้อบังคับคุรุสภา

ข้อบังคับคุรุสภา ดาวน์โหลด : ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดาวน์โหลด : ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดาวน์โหลด : ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๙

แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ดาวน์โหลด แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 1/2555

1. เทคโนโลยีทางการศึกษา…..(ขบวนการ วิธีการ ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา) 2. เทคโนโลยีทางการศึกษามี 3 ชนิด (1.วัสดุ 2. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ 3. วิธีการ) 3. เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เป็นวัสดุ ได้แก่ ชอล์ค ดินสอ แผนที่) 4. เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์….(คอมพิวเตอร์ สไลด์ เครื่องฉายภาพยนตร์) 5. เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เป็นวิธีการ ได้แก่…(การทดลอง การสาธิต บทเรียนโปรแกรม) 6. MULTIMEDIA……….(สื่อประสม ได้แก่ SOUND ภาพ ข้อความ )……..ออกสอบ สปจ. ปี 2546 7. ถ้าเปรียบเทคโนโลยีทางการศึกษาเหมือนต้นไผ่ นวัตกรรมจะหมาย……….(หน่อไม้) 8. การประเมินผลที่ สปช. ส่งเสริมให้โรงเรียนปฏิบัติคือ……………….(การตรวจผลงาน) 9. พบเด็กขาดเรียนบ่อย …. …(ปรับปรุงวิธีสอนให้น่าสนใจ ไม่ให้การบ้านมากเกินไป ไม่ลงโทษโดยวิธีให้อับอาย) 10. BIG BOOK […]

ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

การทำเรื่องขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  สามารถทำทำรายการผ่านทางโปรแกรมได้เลยครับ และสามารถดาวน์โหลดไปติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานได้เลยครับ เข้าไปที่เว็บนี้เลยครับ  http://upload.ksp.or.th/

ดาวน์โหลด โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ Windows live movie maker

โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ Movie Maker เป็นโปรแกรมที่ง่าย พอสมควรครับ  Movie Maker สามารถสร้างภาพยนตร์จากรูปถ่ายและวิดีโอ ของเราได้ง่ายๆ โดยการจับวางได้เลยครับ  เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถแบ่งปันภาพยนตร์ของเราไปที่ เว็บไซต์เครือข่ายสังคมได้ทันทีเลย  เช่น YouTube และ Facebook หรืออัปโหลดไปยัง Skydrive  และยังสามรถดูภาพยนตร์พร้อมๆ กับสนทนาใน Windows Live Messenger ได้อีกด้วยครับ แจ่มไปเลย   สำหรับวิธีการใช้งานให้เข้าไปดูได้ที่ : http://windows.microsoft.com/ ได้เลยครับ ดาวน์โหลด  : wlsetup-web

แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 – 2556  กระทรวงศึกษาธิการ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรหลักที่มุ่งจัดการและส่งเสริมการศึกษา ให้ประชาชน มีคุณธรรมนําความรู้ มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างสังคมคุณธรรม พัฒนาสังคมฐานความรู็ ให็ยืนหยัดในเวทีโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยมีพันธกิจในการเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเสริมสร็างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชน ด้วยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงดําเนินการจัดทําแผน แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการใช้สารสนเทศที่สามารถบรรลุภารกิจด้านต่างๆ ด้วยความพร้อมที่จะรองรับการบริหารจัดการและการเรียนการสอน รวมทั้งปรับเปลี่ยนการดําเนินงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อที่จะประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆได้เป็นอย่างดี โดยแสวงหาความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้แผนแม่บทฯที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งจะเน้นให้เกิดการเชื่อมโยงและมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ดาวน์โหลด แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่มา : http://www.bict.moe.go.th

บทสรุปผู้บริหาร แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บทสรุปผู้บริหาร แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 – 2556 กระทรวงศึกษาธิการ มีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรหลักที่มุ่งจัดการและส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชน มีคุณธรรม นําความรู้มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างสังคมคุณธรรม พัฒนาสังคมฐานความรู้ ให้ยืนหยัดในเวทีโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยมีพันธกิจในการเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา สนับสนุนการสร้างการศึกษาแห่งอนาคต ให้สามารถเป็นจริงได้ด้วยการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบ ICT จึงจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ การศึกษา พ.ศ.2554-2556 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบ ICT ให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการใช้สารสนเทศที่สามารถบรรลุภารกิจ ด้วยความพร้อมรองรับการบริหารจัดการ การเรียนการสอน ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ดาวน์โหลด บทสรุปผู้บริหาร แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มา : http://www.bict.moe.go.th/

เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ 2555 ครั้งที่ 62

กลุ่มการศึกษาปฐมวัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มการศึกษาพิเศษ การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) OBEC AWARDS เล่มที่ ๑ OBEC AWARDS เล่มที่ ๒ OBEC AWARDS เล่มที่ ๓   ที่มา : http://www.sillapa.net

ดาวน์โหลด Google Chrome

ปกติเห็นคุณครูหลายท่านใช้ เบราว์เซอร์ ก็จะเป็น IE ไปส่วนมากเพราะติดตั้งมากับ Windows อยู่แล้ว แต่ผมสังเกตเห็นบางครั้ง คุณครูใช้เปิดสื่อประเภทพวกแฟลต หรือ มัลติมีเดียต่างๆ ทำให้กระตุกและ แสดงผลได้ช้า แต่วันนี้ ผมอยากจะมาแนะนำเบราว์เซอร์ อีกตัวหนึ่งที่เป็นของ Google ครับ มีชื่อว่า Google Chrome  (กูเกิลโครม ) ครับ คุณสมบัติของ Google Chrome ทำงานได้รวดเร็วและทันใจมากๆ ครับ (ผมยังติดใจ ใช้มา สี่ ปีแล้ว) ฟรีและติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว  เปิดใช้งานได้ในชั่วพริบตา โหลดหน้าเว็บได้อย่างรวดเร็ว ค้นหาเว็บได้ทันทีจากแถบ ยังไงลองไปโหลดติดตั้งกันได้นะครับ  เข้าไปดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับ https://www.google.com/chrome

1 46 47 48 49 50 51
Loading...