วันเสาร์, 17 เมษายน 2564

แนวข้อสอบ

ข้อสอบโปรแกรมกราฟิก 20 ข้อ พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบ Photoshop 15 ข้อ พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบครู วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์
แนวข้อสอบครู วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบครู วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย
ข้อสอบหลังเรียนโปรแกรม paint 10 ข้อ พร้อมเฉลย
ข้อสอบก่อนเรียนโปรแกรม paint 10 ข้อ พร้อมเฉลย
ข้อสอบ canva พร้อมเฉลย
ข้อสอบความสำคัญของคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย
ข้อสอบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย
ข้อสอบวิทยาการคํานวณ ป.4-6 ไฟล์เวิร์ด
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ป.4 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชุดที่ 2
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ป.4 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชุดที่ 1
ใช้ฟรี ระบบคลังข้อสอบมาตรฐานออนไลน์ จาก สพฐ.
ข้อสอบมาตรฐานปลายปี พร้อมเฉลย ปีการศึกษา
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ EVANA
ดาวน์โหลด ข้อสอบเผยแพร่ ข้อสอบมาตรฐานปลายปี พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2557-2562
ดาวน์โหลด Test Blueprint ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563
ความเข้าใจภาษา
ประโยค sentence
ความสามารถด้านภาษาไทย
ข้อมูล การนำเสนอข้อมูลและข้อมูลสถิติ
แจกแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ครบทุกวิชาเอก
ตัวอย่างแนวข้อสอบครูธุรการโรงเรียน สพฐ. พร้อมเฉลย
สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแบบอิเล็กทรอนิกส์ ใช้สมัครสอบบรรจุครูได้
รายละเอียดสอบครูผู้ช่วย 2563
เอกสารและหลักฐาน สมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ
ตารางอ่านหนังสือสอบครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัย
แนวข้อสอบ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม
แนวข้อสอบ มาตรฐานวิชาชีพครู
Loading...