วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

กำหนดการสอบ O-NET 2566 ป.6 ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2565

กำหนดการสอบ O-NET 2566 ป.6 ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2565

กำหนดการสอบ O-NET 2566 ป.6 ม.3 และม.6

กำหนดการสอบโอเน็ต O-NET 2565 ป.6 

กำหนดการสอบโอเน็ต O-NET 2566 ป.6 ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2565

ตารางสอบโอเน็ตป.6 วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 09.00 – 10.00 น.  สอบวิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 60 นาที
เวลา 10.30 – 12.00 น.  สอบวิชาภาษาไทย (ปรนัยและอัตนัย) ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 13.30 – 14.30 น.  สอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 60 นาที
เวลา 15.00 – 16.00 น.  สอบวิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลาสอบ 60 นาที

กำหนดการสอบโอเน็ต O-NET 2566 ม.3

กำหนดการสอบโอเน็ต O-NET 2566 ป.6 ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2565

กำหนดการสอบโอเน็ต O-NET 2566 ม.3 จัดสอบในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 08.30 – 10.00 น.  สอบวิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 10.30 – 12.00 น.  สอบวิชาภาษาไทย (ปรนัยและอัตนัย) ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 13.00 – 14.30 น.  สอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 15.00 – 16.30 น.  สอบวิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลาสอบ 90 นาทีนธ์ 2566

กำหนดการสอบโอเน็ต O-NET 2566 ม.6

กำหนดการสอบโอเน็ต O-NET 2566 ป.6 ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2565

เวลา 08.30 – 10.30 น.  สอบวิชาสังคมศึกษา ระยะเวลาสอบ 120 นาที
เวลา 11.30 – 13.30 น.  สอบวิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 120 นาที
เวลา 14.30 – 16.30 น.  สอบวิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลาสอบ 120 นาที
เวลา 08.30 – 10.30 น.  สอบวิชาภาษาไทย ระยะเวลาสอบ 120 นาที
เวลา 11.30 – 13.30 น.  สอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 120 นาที

อ้างอิงที่มา : สทศ.

การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 Digital Testing

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]