แนวทางการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 2566

แนวทางการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 2566

แนวทางการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล ใน อ.ก.ค.ศ. 2566

อ้างอิงจาก ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 11/2565

เห็นชอบ กำหนดการดำเนินการได้มาซึ่งอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางกำรศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อให้การดำเนินการให้ได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560ฯ ได้ภายในระยะเวลา 90 วัน จึงเห็นชอบกำหนดการดำเนินการได้มาซึ่งอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อเป็นกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ ดังนี้

          วันที่ 22 พ.ย. 2565 – 7 ธ.ค. 2565 (15 วัน)     สำนักงาน ก.ค.ศ. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการฯ

          วันที่ 8 ธ.ค. 2565 – 6 ม.ค. 2566 (30 วัน)     เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมทั้งตรวจสอบ และวินิจฉัยคุณสมบัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

          ภายในวันที่ 10 ม.ค. 2566     ส่งรายชื่อถึงสำนักงาน ก.ค.ศ.

          วันที่ 11 – 20 ม.ค. 2566 (10 วัน)     อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจคัดเลือกให้เหลือเขตพื้นที่ละ 1 คน

          ภายในวันที่ 31 ม.ค. 2566     เสนอ ก.ค.ศ. แต่งตั้ง

          ภายในวันที่ 6 ก.พ. 2566      แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แนวทางการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา สไลด์ PDF

แนวทางการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล ใน อ.ก.ค.ศ. 2566
แนวทางการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล ใน อ.ก.ค.ศ. 2566
แนวทางการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล ใน อ.ก.ค.ศ. 2566
แนวทางการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล ใน อ.ก.ค.ศ. 2566
แนวทางการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล ใน อ.ก.ค.ศ. 2566
แนวทางการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล ใน อ.ก.ค.ศ. 2566
แนวทางการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล ใน อ.ก.ค.ศ. 2566
แนวทางการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล ใน อ.ก.ค.ศ. 2566
แนวทางการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล ใน อ.ก.ค.ศ. 2566
แนวทางการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล ใน อ.ก.ค.ศ. 2566

อ้างอิง https://otepc.go.th

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]

เว็บไซต์ข่าวการศึกษา อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ติดตามอัพเดทข่าวการศึกษา บทความที่เป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ที่นี่ทุกวัน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *