ระบบฝึกทำข้อสอบ O-NET ออนไลน์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเตรียมสอบ O-NET ระบบฝึกทำข้อสอบ O-NET ออนไลน์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเตรียมสอบ O-NET

ข้อสอบ O-NET ออนไลน์ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และเตรียมสอบ O-NET

ระบบฝึกทำข้อสอบ O-NET ออนไลน์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเตรียมสอบ O-NET

ระบบฝึกทำข้อสอบ O-NET ออนไลน์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเตรียมสอบ O-NET

ฝึกสอบ O-NET ออนไลน์ จากระบบ การทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ซึ่งได้จัดทำระบบออนไลน์ขึ้นให้นักเรียนและครูที่สนใจได้ลองทำข้อสอบ O-NET  โดยมีความมุ่งหมาย ว่า

สทศ. พัฒนาระบบการทดสอบออนไลน์ ภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นระบบที่พัฒนาบน Web Application โดยสามารถรองรับการแสดงผลบนหน้าจอในอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน (Responsive Web) รองรับการดำเนินการทดสอบบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย อาทิ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้ค แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน เพื่อให้นักเรียนหรือผู้ที่สนใจเข้ามาทดสอบความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อได้ทราบจุดเด่นหรือจุดอ่อนที่ต้องนำไปวางแผนส่งเสริมหรือพัฒนาตนเอง ปัจจุบันระบบการทดสอบออนไลน์สามารถใช้เตรียมความพร้อมให้กับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 4 วิชา (วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์) และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5 วิชา (วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาสังคมศึกษาฯ)

ระบบฝึกทำข้อสอบ O-NET ออนไลน์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเตรียมสอบ O-NET

ระบบการทดสอบออนไลน์ ที่ สทศ. พัฒนาขึ้นสามารถใช้งานง่าย ทดสอบได้ทุกที่ทุกเวลา แบบทดสอบมีมาตรฐาน สามารถทราบรายงานผลคะแนนหลังการทดสอบทันที และผู้ทดสอบทราบถึงจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนาจากระบบดังกล่าว อีกทั้งระบบยังสามารถบริหารจัดการคลังข้อสอบ ให้อยู่ในรูปแบบข้อสอบออนไลน์ พร้อมเผยแพร่ให้ผู้เรียนหรือ
ผู้สนใจ ได้เข้ามาประเมินความรู้ความสามารถของตนเอง

ผ่านเว็ปไซต์ onettesting.niets.or.th หรือเว็ปไซต์ www.niets.or.th

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *