เงินเดือนครูผู้ช่วย 2565 โรงเรียนรัฐบาล อ้างอิงตาม พ.ร.บ. เงินเดือน เงินเดือนครูผู้ช่วย 2565 โรงเรียนรัฐบาล อ้างอิงตาม พ.ร.บ. เงินเดือน

เงินเดือนครูผู้ช่วย 2565 โรงเรียนรัฐบาล อ้างอิงตาม พ.ร.บ. เงินเดือน

เงินเดือนครูผู้ช่วย 2565 อ้างอิงตาม พ.ร.บ. เงินเดือนฯ

เงินเดือนครูโรงเรียนรัฐบาล (ข้าราชการครู) อ้างอิงตาม พ.ร.บ. เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 

เงินเดือนข้าราชการครู

เงินเดือนที่จ่ายให้กับครูโรงเรียนรัฐบาล ข้าราชการครู ถูกแบ่งเป็น 6 ระดับตามอันดับของครู โดยได้มีการกำหนดเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของแต่ละอันดับไว้ ได้แก่

 1. ครูผู้ช่วย
 2. คศ.1
 3. คศ.2
 4. คศ.3
 5. คศ.4
 6. คศ.5

1. เงินเดือนครูผู้ช่วย

 • ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,050 บาท
 • ฐานเงินเดือนขั้นสูง 24,750 บาท

2. เงินเดือนครู คศ.1

 • ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,440 บาท
 • ฐานเงินเดือนขั้นสูง 34,310 บาท

3. เงินเดือนครู คศ.2

 • ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 16,190 บาท
 • ฐานเงินเดือนขั้นสูง 41,620 บาท

นอกจากนี้ ครูอันดับ คศ.2 จะได้รับเงินพิเศษเพิ่มนอกจากเงินเดือนครู ได้แก่

 • ค่าวิทยฐานะ เป็น ครูชำนาญการ 3,500 บาท

ดังนั้น ครู คศ.2 จะได้รับเงินเดือนสูงสุดรวมค่าวิทยฐานะ เดือนละ 45,120 บาท

4. เงินเดือนครู คศ.3

 • ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 18,860 บาท
 • ฐานเงินเดือนขั้นสูง 58,390 บาท

นอกจากนี้ ครูอันดับ คศ.3 จะได้รับเงินพิเศษเพิ่มนอกจากเงินเดือนครู ได้แก่

 • ค่าวิทยฐานะ เป็น ครูชำนาญการพิเศษ 5,600 บาท
 • ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับครูชำนาญการพิเศษ 5,600 บาท

ดังนั้น ครู คศ.3 จะได้รับเงินเดือนสูงสุดรวมค่าวิทยฐานะและค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 69,590 บาท

5. เงินเดือนครู คศ.4

 • ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 24,400 บาท
 • ฐานเงินเดือนขั้นสูง 69,040 บาท

นอกจากนี้ ครูอันดับ คศ.4 จะได้รับเงินพิเศษเพิ่มนอกจากเงินเดือนครู ได้แก่

 • ค่าวิทยฐานะ เป็น ครูเชี่ยวชาญ 9,900 บาท
 • ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับครูเชี่ยวชาญ 9,900 บาท

ดังนั้น ครู คศ.4 จะได้รับเงินเดือนสูงสุดรวมค่าวิทยฐานะและค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 88,840 บาท

6. เงินเดือนครู คศ.5

 • ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 29,980 บาท
 • ฐานเงินเดือนขั้นสูง 76,800 บาท

นอกจากนี้ ครูอันดับ คศ.5 จะได้รับเงินพิเศษเพิ่มนอกจากเงินเดือนครู ได้แก่

 • ค่าวิทยฐานะ เป็น ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 13,000-15,600 บาท
 • ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับครูเชี่ยวชาญพิเศษ 13,000-15,600 บาท

ดังนั้น ครู คศ.4 จะได้รับเงินเดือนสูงสุดรวมค่าวิทยฐานะและค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 108,000 บาท

อ้างอิงตาม พ.ร.บ. เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *