วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

ข้อสอบพิซซ่า (PISA) คณิตศาสตร์ 51 เรื่อง จาก สสวท.

07 ก.ย. 2022
2234

ข้อสอบพิซซ่า (PISA) คณิตศาสตร์ 51 เรื่อง จาก สสวท.

ครูเชียงรายขอนำเสนอข้อสอบ พิซซ่า (PISA) ซึ่งเป็นชื่อย่อของ Programmed for International Student Assessment เป็นโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาในการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนมีศักยภาพหรือความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเหตุที่ PISA เลือกเด็กอายุ 15 ปี แทนที่จะเป็นเด็กอายุ 12 หรือ 17 เพราะเป็นอายุที่เด็กกำลังจะจบการศึกษาภาคบังคับ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาทั่วโลก ช่วยกันสร้างวิธีทดสอบที่ใช้เวลา 2 ชั่วโมง ซึ่งมุ่งเน้นการวัดผลใน 3 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประเทศสมาชิกตัดสินใจที่จะจัดการทดสอบนี้ ทุก 3 ปี และมีการสับเปลี่ยนจุดมุ่งเน้นในการทดสอบใน 3 วิชาหลัก

แนะนำข้อสอบพิซซ่า (PISA) คณิตศาสตร์ เรื่อง ทำออนไลน์ได้เลย

สำหรับน้องๆท่านไหนที่สนใจอยากลองเข้าไปทำข้อสอบ พิซซ่า คณิตศาสตร์ วันนี้ครูเชียงรายได้นำลิงก์มาฝากทุกท่านแล้วครับสามารถเข้าไปปทำได้เลย โดยข้อสอบที่นำมานำเสนอ เป็นข้อสอบพิซซ่า PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่แล้วเป็นลิขสิทธิ์ขององค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) ข้อสอบบางข้ออาจถูกดัดแปลงเพื่อให้เหมาะสมต่อการแสดงผลบนคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างข้อสอบพิซซ่า (PISA) คณิตศาสตร์

ตัวอย่างข้อสอบพิซซ่า (PISA) คณิตศาสตร์
ตัวอย่างข้อสอบพิซซ่า (PISA) คณิตศาสตร์

ข้อสอบพิซซ่า (PISA) คณิตศาสตร์ ตอบคำถามโจทย์ปัญหาต่อไปนี้ โดยการคลิกตัวเลือก และ/หรือ พิมพ์คำตอบลงในกรอบข้อความ

จำนวนโจทย์ “คณิตศาสตร์” ทั้งหมด 51 เรื่อง

อ้างอิง โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0 2392 4021 ต่อ 2303 โทรสาร 0 2382 3240 e-mail: [email protected]

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น