คู่มือเตรียมสอบ-ภาค-ก. คู่มือเตรียมสอบ-ภาค-ก.

แนวข้อสอบ ก.พ. 65 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์ และภาษาไทย

แนวข้อสอบ ก.พ. 65 วิชาความสามารถทั่วไป ความสามารถด้านเหตุผล ความสามารถทางด้านการคิดคํานวณ วิชาภาษาไทย ของสำนักงาน ก.พ.

แบบที่ 1 ความสามารถด้านการหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคํา ข้อความ (แบบอุปมาอุปไมย)
แบบที่ 2 การหาข้อยุติหรือข้อสรุปจากสถานการณ์ (แบบเงื่อนไขทางภาษา)
แบบที่ 3 การหาข้อยุติหรือสรุปจากสัญลักษณ์ (เงื่อนไขทางสญั ลักษณ์)
แบบที่ 4 การหาข้อสรุปจากข้อความ (แบบสรุปเหตุผลเชิงตรรกวิทยา)
แบบที่ 5 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจํานวนหรือปริมาณ (แบบอนุกรม : Series)
แบบที่ 6 การแก้ปัญหาเชิงปริมาณและข้อมูลต่างๆ (วิเคราะห์ข้อมูล กราฟ ตาราง)
แบบที่ 7 การประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก.

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก.เล่มที่ 1
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก.เล่มที่ 2
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก.เล่มที่ 3

อ้างอิง
https://job3.ocsc.go.th/OCSRegisterWeb/enrollhome

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *