วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

การตรวจ ATK สอบ ก.พ. เพื่อยื่นประกอบการสอบภาค ก 2564

28 พ.ค. 2022
395

การตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อยื่นประกอบการสอบภาค ก 2564 ทำอย่างไรบ้าง? มาดูกัน

การตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อยื่นประกอบการสอบภาค ก 2564 ทำอย่างไรบ้าง? มาดูกัน

ตัวอย่างสถานที่ตรวจ เช่น โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน รพ.สต. สถานพยาบาล คลินิก ห้องแล็บ หน่วยบริการตรวจของภาครัฐหรือเอกชนที่รับตรวจและสามารถออกเอกสารรับรองผลการตรวจได้ หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมกับหมอพร้อม Station เป็นต้น

เช็กสถานที่ตรวจได้ที่

• รายชื่อห้องปฏิบัติการตรวจโควิด-19 : https://service.dmsc.moph.go.th/labscovid19/

• รายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station :

https://mohpromt.moph.go.th/mpc/mohpromtstation/

ในเอกสารแสดงผลการตรวจ RT-PCR หรือ ATK ต้องมีข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้

1. ชื่อ-นามสกุล

2. วันที่ตรวจ

3. ผลการตรวจที่มีผลเป็นลบ (Negative)

4. สถานที่ตรวจ

5. ชื่อ-สกุล ผู้ตรวจ/ผู้รับรอง ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

ต้อง “พิมพ์” เอกสารแสดงผลการตรวจเชื้อโควิด-19 มาแสดงคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนก่อนเข้าสนามสอบ

(สามารถใช้เอกสารการตรวจจากหน่วยงานที่ตรวจโดยตรง (ตัวจริง) หรือเอกสารที่พิมพ์มาจากแอปหมอพร้อม หรือถ่ายสำเนาก็ได้เช่นกัน)

อย่าลืม!! ตรวจเช็กมาตรการของจังหวัดที่ท่านสอบให้ครบถ้วน

(มาตรการของแต่ละสนามสอบอาจมีความแตกต่างกัน เนื่องจากเป็นไปตามมาตรการของจังหวัดนั้นๆ)

** ย้ำ!! ไม่รับ

– ใบรับรองการฉีดวัคซีน

– ใบผลตรวจโควิดที่ตรวจด้วยตนเอง รับรองด้วยตนเอง หรือญาติพี่น้องรับรองให้ ซึ่งไม่ได้ตรวจในสถานที่ หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่กำหนดข้างต้น

– ผลตรวจที่เกินระยะเวลาที่กำหนด

– ผลการตรวจที่เป็นบวก/ขึ้น 2 ขีด/ติดเชื้อ

– ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าเพิ่งหายจากการติดเชื้อโควิด-19 และอยู่ในระยะเวลาที่ไม่แพร่เชื้อ

สามารถดูรายละเอียดได้ตามภาพด้านล่างนี้

** ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครสอบไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบ ไม่น้อยกว่า 1.5 ชั่วโมง เพื่อเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และตรวจเอกสารการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าบริเวณสนามสอบ

(*)ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ ภาค ก 64 ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. http://job2.ocsc.go.th

หัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2564

อ้างอิง
https://ocsc2.job.thai.com/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]