วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

เช็คที่นี่ ประกาศออกมาแล้ว สนามสอบ ก.พ. 65

ประกาศสถานที่สอบ ก.พ. 2565 ค้นหารายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ก.พ. 65 ได้แล้ว
อัพเดทล่าสุด เช็คที่นี่ ประกาศออกมาแล้ว สนามสอบ ก.พ. 65

ประกาศกําหนดวัน เวลาสถานที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2564 ในการสอบวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ สําหรับการสอบวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 สํานักงาน ก.พ. จะประกาศกําหนดวัน เวลาสถานที่สอบในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะประกาศระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2564 เกี่ยวกับมาตรการการเข้าสถานที่สอบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้ทราบภายในวันที่ 29 เมษายน 2565 ทางเว็บไซต์สํานักงาน ก.พ. ที่ http://job2.ocsc.go.th

เช็คที่นี่ ประกาศออกมาแล้ว สนามสอบ ก.พ. 65

1. แบบพิมพ์เลขบัตรประชาชนลงระบบ โดยท่านสามารถค้นหาสถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ได้จากที่นี่!!!
2. แบบค้นหารายชื่อด้วยตนเอง ท่านสามารถค้นหารายชื่อของท่าน เลขที่สมัครสอบ และวัน เวลาสถานที่สอบ ได้จากข้อมูลด้านล่างนี้

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 01. ศูนย์สอบกรุงเทพมหานครและนนทบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 02. ศูนย์สอบปทุมธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 03. ศูนย์สอบพระนครศรีอยุธยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 04. ศูนย์สอบราชบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 05. ศูนย์สอบชลบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 06. ศูนย์สอบเชียงใหม่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 07. ศูนย์สอบพิษณุโลก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 08. ศูนย์สอบนครราชสีมา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 09. ศูนย์สอบอุบลราชธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 10. ศูนย์สอบขอนแก่น
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 11. ศูนย์สอบสุราษฎร์ธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 12. ศูนย์สอบสงขลา

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น