วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

การเขียนจดหมายลาครู

จดหมายลาครู มีความสำคัญอย่างไร

จดหมายลาครู เป็นการเขียนหนังสือเพื่อบอกกล่าวหรือแจ้ง วัตถุประสงค์หรือเหตุจำเป็นที่จะต้องหยุดเรียนกับครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษา เช่น เมื่อเกิดเจ็บป่วย หรือมีกิจธุระจำเป็นที่ไม่สามารถไปเรียนได้เราสามารถส่งจดหมายเพื่อขอลาครูได้

สิ่งที่ควรทำเมื่อต้องการเขียน จดหมายลาครู

  1. ควรใช้กระดาษที่สุภาพ เช่น กระดาษเขียนจดหมายสีขาว
    ไม่ขาด ไม่ยับ หรือ กระดาษ A4 ในกรณีพิมพ์จดหมาย
  2. ในการเขียน ควรเขียนด้วยตัวบรรจง ส่วนการปริ้น ให้ปริ้น
  3. ให้ตรงตามที่จัดตำแหน่งไว้
  4. ควรใช้ข้อความที่สุภาพ ได้ใจความชัดเจน และกระจ่าง

การใช้คำต่าง ๆ เขียนจดหมายลาครู
คำขึ้นต้นและคำลงท้าย
คำขึ้นต้น ใช้คำว่า เรียนครูที่ปรึกษาชั้น….. ที่เคารพ
คำลงท้าย ใช้คำว่า ด้วยความเคารพอย่างสูง
การใช้คำแทนตนเองและคุณครู
ตนเอง ใช้คำแทนว่า กระผม ดิฉัน
คุณครูใช้คำแทนว่า คุณครู

ส่วนประกอบของ จดหมายลาครู

ที่อยู่

วันที่

เนื้อความ

คำลงท้าย

ตัวอย่างการเขียน จดหมายลาครู

การเขียนจดหมายลาครู จดหมายลาครู เป็นการเขียนหนังสือเพื่อบอกกล่าวหรือแจ้งวัดถุประสงค์หรือเหตุจำเป็นที่จะต้องหยุดเรียน กับครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษา เช่น เมื่อเกิดเจ็บป่วย หรือมีกิจธุระจำเป็นที่ไม่สามารถไปเรียนได้ เราสามารถส่งจดหมายเพื่อขอลาครูได้

ขออนุญาตยกตัวอย่าง จดหมายลาครูจากเพจ www.facebook.com/krulangnadia

📌ตัวอย่างจดหมายลาครู
ตัวชี้วัดปีนี้บอกเขียนตอบสั้น
อาจถามคำถามแล้วให้ตอบก็ได้ครับ
แต่ฝึกให้นักเรียนเขียน ให้เขาจำจนชำนาญจะได้ไม่ลืมก็ดีครับ

จดหมายลาครูจากเพจ www.facebook.com/krulangnadia

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น

1 ความคิดเห็น

ติดต่อกับร้านค้าชั้นในที่