แจกปกรายงาน SAR 2564 ไฟล์ Power point สีชมพูแก้ไขได้ ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล

แจกปกรายงาน SAR 2564 ไฟล์ Power point สีชมพูแก้ไขได้ ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล

(Self Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2564

รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2564 เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1

ข้อมูลที่ได้จากการประเมินในการประเมินตนเอง (SAR) ในครั้งนี้  ข้าพเจ้าจะได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้นในทุก ๆ ด้านต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์ไฟล์ปกรายงาน SAR 2564 ไฟล์ Power point สีชมพูแก้ไขได้

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *