วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

สรุป การจัดทำหลักสูตรรายวิชาพื้นฐาน หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม

การจัดทำหลักสูตร

การจัดทำหลักสูตรรายวิชาพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้……….
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง
รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา
โครงสร้างรายวิชา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้

การจัดทำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม

ผลการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม/ท้องถิ่น
รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา
โครงสร้างรายวิชา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]
2 ความคิดเห็น
สุธีรชัย เมื่อ 26/06/2021 15:37

สวัสดีครับผม
รบกวนด้วยครับ ผมขอดู หลักสูตรคอมฯเพิ่มเติม และแผนฯคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม ตามหลักสูตร 60 ป.4-6
มาทำหลักสูตร คอมฯเพิ่มเติมที่โรงเรียนครับ เพราะย้ายโรงเรียนครับ
จะได้มาปรับใช้ที่โรงเรียนครับผม
0894168373 ครับ

โหลดได้ที่ลิ้งเลยครับ