วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

คู่มือใช้งาน Microsoft Office 365™ ฉบับผู้ใช้งาน (สำหรับแผน Office 365 Business)

คู่มือใช้งาน Microsoft Office 365™ ฉบับผู้ใช้งาน (สำหรับแผน Office 365 Business)

Microsoft Office 365 เป็นบริการของบริษัท Microsoft ซึ่งได้เปิดตัวครั้งแรกตั้งแต่ปีตุลาคม 2010 โดยเริ่มเป็นเวอร์ชั้น Private Beta ก่อนในหลาย ๆ องค์กร และเริ่มเข้าสู่เป็น Public Beta ในเดือนเมษายน 2011 โดยที่Microsoft เองได้ออกแบบ Office 365 ในคอนเซปต์ “[Bring] Together” โดย พัฒนาจากบริการเดิม คือ BusinessProductivity Online Suite หรือ BPOS ซึ่งจะทำการอัพเดตตลอดเวลาผ่านบริการของคลาวน์ ซึ่งประกอบด้วยบริการยอดฮิตที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ คือ Exchange Server, SharePoint Server และLyncServer มารูปแบบในการให้บริการหรือ Online แทนซึ่งในช่วงแรกจะเหมือนบริการในเวอร์ชั้น 2010 โดยเริ่มแผนการใช้งานในธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]