แจกฟรี วิจัยในชั้นเรียน

ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน

  การวิจัยในชั้นเรียน หมายถึงการวิจัยที่ทำในบริบทของชั้นเรียน และมุ่งนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของตน เป็นการนำกระบวนการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาครูให้ไปสู่ความเป็นเลิศ และมีอิสระทางวิชาการ (ทิศนา แขมมณี 2540: 5)         

        การวิจัยในชั้นเรียน คือกระบวนการแสวงหาความรู้อันเป็นความจริงที่เชื่อถือได้ ในเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในบริบทของชั้นเรียน (สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 2540: 3)       

แจกฟรี วิจัยในชั้นเรียนกว่า 200 เรื่องทั้งไฟล์แก้ไขได้ (ไฟล์ Word) และ ไฟล์ PDFคุณครูสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมเลยครับ

ดาวน์โหลด https://bit.ly/2GpKP0G

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *