วันเสาร์, 31 ตุลาคม 2563

โหลดหนังสือเรียนภาษาไทย แก้ว กล้า ป.1-ป.6

หนังสือ แก้ว กล้า หนังสือภาษาไทยหลักสูตร 2521 ฉบับปรับปรุง 2533 หนังสือชวนอ่านและมีภาพสวยงามไม่ยากจนเกินไป เหมาะสมสำหรับเอาไปเป็นหนังสือฝึกทักษะการอ่านให้แก่เด็กๆ โดยหนังสือนี้ สำนักเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้สแกนเป็นไฟล์ PDF ให้ดาวน์โหลด รวมถึงสามารถอ่านบนเว็บได้ด้วย

หนังสือเสริมการอ่านป.1-ป.6 แก้ว กล้า เจ้าหมาดำ หนังสือภาษาไทยหลักสูตร 2521 ฉบับปรับปรุง 2533 หนังสือชวนอ่านและมีภาพสวยงามไม่ยากจนเกินไป เหมาะสำหรับเอาไปเป็นหนังสือฝึกทักษะการอ่านให้แก่นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 2

หนังสือเรียนภาษาไทย แก้ว กล้า หลักสูตร 2533  ป.1-ป.3

หนังสือเรียนภาษาไทย แก้ว กล้า หลักสูตร 2533  ป.1-ป.6

ปล.ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น


Loading...