วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

แจกไฟล์โลโก้โรงเรียน

แจกไฟล์โลโก้โรงเรียนครับเป็น.Psd ลองไปแก้กันดูนะครับแก้แล้วลบพื้นหลังเซฟเป็น.Png เอาไปใช้ได้ทุกที่ครับ

เอาความรู้มาฝากเกี่ยวกับโลโก้ สพฐ. ครับผม

ประวัติความเป็นมา
          สำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2546 ซึ่งเป็นผลจากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับโครงสร้างการบริหารราชการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
สีประจำสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          สีประจำสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาจากสีประจำสามกรมเดิม ได้แก่
สีเขียว เป็นสีของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
สีแสด เป็นสีของกรมสามัญศึกษา
สีเทา เป็นสีของกรมวิชาการ

ตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยอักษรย่อ สพฐ. ล้อมรอบด้วยลายบัวผูกเป็นวงรีบนพื้นสีเขียว ภายใต้รูปเสมา ธรรมจักร หมายถึง หน่วยราชการขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการ เบื้องล่างเป็นแถบชื่อเต็มของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อักษรทอง และขลิบข้างแถบทองพื้นเขียวอันเป็นสีประจำกระทรวงศึกษาธิการ สีลายของบัวดอกขาวปลายกลีบชมพูใบเขียวบนพื้นสีส้ม ดอกบัว หมายถึง ความเจริญทางพุทธิปัญญาและความงอกงามทางการศึกษา อันหมายถึงสีประจำวันพฤหัส ซึ่งโบราณถือว่าเป็นวันครู ผู้ประสิทธิ์วิทยาการให้แก่ศิษย์ ทั้งเป็นผู้วางรากฐานทางการศึกษาให้ถูกต้องและมีคุณธรรม ทั้งหมดที่เป็นสีทอง หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองในด้านการศึกษายังผลของการศึกษานั้น สู่การมีบุคลากรที่ดี มีความรู้ มีคุณธรรม ในการพัฒนาประเทศให้เจริญ

แจกไฟล์โลโก้โรงเรียน

แจกไฟล์โลโก้โรงเรียนครับเป็น.Psd ลองไปแก้กันดูนะครับแก้แล้วลบพื้นหลังเซฟเป็น.Png เอาไปใช้ได้ทุกที่ครับ

เครดิตที่มา KP Chumnanya

ดาวน์โหลด

https://drive.google.com/drive/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 3 เฉลี่ย: 3.7]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น

2 ความคิดเห็น
นางสาวภูสิทธิ์ หล้าเพ็ง เมื่อ 25/02/2020 12:37

.

ทดลองแก้งาน