วันเสาร์, 28 มกราคม 2566

การออกแบบแผ่นพับ หรือ Brochure ที่ดี

การออกแบบแผ่นพับ หรือ Brochure ที่ดี

https://www.freepik.com/free-vector/professional-wavy-trifold-brochure_1832714.htm#term=brochures&page=1&position=0

ความหมายของแผ่นพับ แผ่นพับ (Brochure) หมายถึงสื่อโฆษณาที่เป็นสิ่งพิมพ์ประเภทไดเร็กเมล (Direct Mail) ที่ผู้ผลิตส่งตรงถึงผู้บริโภค แจกตามสถานที่ต่าง ๆ หรือส่งทางไปรษณีย์ ลักษณะเด่นของแผ่นพับคือ มีขนาดเล็ก หยิบง่าย ให้ข้อมูลรายละเอียดได้กระชับ

วิธีการออกแบบแผ่นพับ
แผ่นพับมีลักษณะเด่น คือสามารถพับได้หลายแบบ การพับแบบต่าง ๆ ทำให้ภาพลักษณ์ของสื่อเปลี่ยนไป แผ่นพับเมื่อพับแล้วจะมีจำนวนหน้าอย่างน้อย 3 – 6 หน้า การออกแบบแผ่นพับต้องพิจารณาขนาดข้อมูลอย่างชัดเจน ต้องแสดงลักษณะเฉพาะแต่ละหน้า และมีความสัมพันธ์กับหน้าอื่น ๆ ที่จะพับมาต่อกันด้วย

งานกราฟิกบนแผ่นพับผู้ออกแบบจะต้องคำนึงถึง การกำหนดรูปแบบบนหน้ากระดาษแต่ละหน้า ซึ่งไม่ควรให้มีเนื้อหาแน่นเกิดไป ดังนั้นการจัดหน้ากระดาษแต่ละหน้าควรมีรูปแบบแตกต่าง กันไปแต่ต้องสอดคล้องสัมพันธ์กันนอกจากนี้ การเลือกรูปภาพประกอบควรเลือกรูปภาพที่สวยงามและผู้ดูสามารถดูได้นาน

https://www.freepik.com/free-vector/abstract-business-trifold_1144191.htm#term=brochures&page=1&position=13

ประโยชน์ของแผ่นพับ

  1. การแจกแผ่นพับ เพิ่มโอกาสให้กับการขาย
  2. สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร
  3. ลดต้นทุน ลดเวลา ในการตอบคำถาม

ข้อควรคำนึงของแผ่นพับ

  1. หน้าแรกของแผ่นพับต้องออกแบบให้สวยงาม สะดุดตา และน่าหยิบ มาอ่าน
  2. จัดเรียงลำดับเนื้อหาได้เหมาะสม เพราะแผ่นพับไม่มีเลขหน้ากำกับ ผู้อ่านอาจจะสับสนได้ควรจัดทำโครงร่างการนำเสนอเนื้อหาภาพ,กราฟิกประกอบ
  3. ควรพับง่ายไม่ซับซ้อน หลีกเลี่ยงการใช้แผ่นพับหลายหน้า เพราะจะทำให้อ่านอยาก
  4. นำเสนอข้อมูลให้จบในแต่ละส่วนที่พับ หากจำเป็นต้องข้ามส่วน ควรออกแบบให้สะดวก หรือ ต่อเนื่อง เข้าใจง่าย
  5. ภาพหรือกราฟฟิกที่ใช้ประกอบ ควรส่งเสริมหรือสอดคล้องกับเนื้อหา
  6. ใช้หลักองค์ประกอบศิลป์ช่วยออกแบบ

สรุปข้อดีของแผ่นพับ

1.ผลิตปละปรับปรุงง่าย
2.ประหยัด วงการศึกษามักใช้กันแพร่หลายโดยการถ่ายเอกสารขาวดำ
3.ขนาดเล็ก พกพาสะดวก ผู้อ่านสามารถอ่านซ้ำได้เมื่อต้องการ
4.นำไปใช้ได้ในหลายวัตถุประสงค์

อ้างอิง
http://forum.02dual.com/index.php?topic=1395.0″>แผ่นพับ</a>

ดาวน์โหลดแผ่นพับสวยๆ จากครูเชียงราย
https://www.kruchiangrai.net/แผ่นพับ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]
1 ความคิดเห็น
วสันต์ ประกอบศรี เมื่อ 10/10/2018 10:35

ดาวน์โหลดแผ่นพับสวยๆทำไงครับ


เรื่องที่เกี่ยวข้อง