วันพฤหัสบดี, 3 ธันวาคม 2563

คืนครูให้นักเรียน

03 ก.ย. 2014
1263

คืนครูให้นักเรียน

ในยุคปัจจุบันครูไม่ได้แค่เพียงสอนหนังสือเพียงอย่างเดียว ยังทำหน้าที่อีกหลายอย่างมากมาย จนทำให้ไม่มีเวลาจัดการเรียนการสอน มัวแต่ไปทำงานธุรการ งานการเงิน งานพัสดุ งานสารบรรณ งานโสตทัศนศึกษาฯลฯ งานอื่นๆ อีกมากมายไปหมด จนไม่มีเวลาสอนนักเรียน

ถ้าหากว่างานเหล่านี้ไม่เยอะ ก็ว่าไปอย่างแต่นี้เยอะมากๆ และด่วนด้วย

เมื่อครูไม่มีเวลาอยู่กับเด็กแล้วเด็กจะพัฒนาได้อย่างไร ?

ทุกฝ่ายโทษครู โทษนักเรียน โทษระบบการศึกษาไทย เราต้องมาดูที่ต้นเหตุครับ ต้นเหตุคือครูไม่มีเวลาให้เด็ก มัวแต่ไปทำงานพิเศษต่างๆที่ได้กล่าวมา แล้วเด็กจะพัฒนาได้อย่างไร?

อยากให้ต้นสังกัด มีการรับข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ มาทำงานร่วมกับโรงเรียน เพื่อแบ่งเบาภาระของครู อย่างเช่น ให้มี เจ้าหน้าที่งานธุรการ เจ้าหน้าที่งานการเงิน เจ้าหน้าที่งานพัสดุ เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ เจ้าหน้าที่งานโสตฯลฯ อื่นๆ เหมือนหน่วยงานอื่นๆ

มาทำหน้าที่แทนครู ให้ครูได้มีเวลาอยู่กับนักเรียนและพัฒนาได้สอนได้แนะนำนักเรียนอย่างเต็มที่
เพื่อเยาวชนของชาติเรา…

1 ความคิดเห็น

สามารถหาคำตอบได้จากลิ้งนี้ครับผม
http://www.kruchiangrai.net/?s=%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA


Loading...