วันเสาร์, 20 สิงหาคม 2565

เพลง สพฐ. (OBEC)

03 มิ.ย. 2013
2663

เพลง สพฐ. (OBEC) เรียบเรียง : โกมล บุญเพียรผล คำร้อง/ทำนอง : สุรัตน์ สุขเสวี

O : Organic B : Benevolence E : Eagerness C : Compliance
เมื่อชีวิตจะเดินทางไกล คิดจะทำอะไรดี ๆ
ก็จำเป็นต้องมีจุดหมายหัวใจสำคัญ
• เกียรติยศของ สพฐ. ใช้เวลาสั่งสมมานาน
อุดมการณ์คือสิ่งที่ฉันยึดมั่นไว้ในใจ

(ซ้ำ) * จะ (ต้อง) มีชีวิต ทำสิ่งสร้างสรรค์ ก้าวตามให้ทัน โลกที่เปลี่ยนไป
มีไมตรีจิตที่มุ่งหมาย จะเป็นมิตรแท้พึ่งได้ของทุกคน
จะค้นหา ในสิ่งที่ฝัน ศรัทธามุ่งมั่น ขยัน และอดทน
คุณธรรมหลักการเหตุผล ประกาศตัวตนที่ฉันภาคภูมิใจ
(อุดมการณ์ O.B.E.C. ประกาศศักดิ์ศรี สพฐ. เลื่องลือไกล)
อยากจะเติมเต็มภูมิปัญญาพัฒนาเยาวชนของไทย
ให้เด็กไทยมีการศึกษาก้าวไกลสู่สากล
การศึกษาขั้นต้นพื้นฐาน สอนให้คนค้นพบตัวตน
เยาวชนจะเป็นความหวัง ของชาติในวันใหม่
ซ้ำ * / Solo / *

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]