วันเสาร์, 25 มีนาคม 2566

ดาวน์โหลด ใบงานโฟร์ชาร์ต Flowchart

flow chart

ผังงาน โฟร์ชาร์ต (Flowchart) คือ แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน ที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนการทำงานในขั้นตอนแรกเริ่มของการทำงาน

โดยได้ใช้สัญลักษณ์เป็นตัวกำหนด เพื่อช่วยให้การลำดับแนวความคิดในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างเป็นขั้นตอน และการเขียน โฟร์ชาร์ต (Flowchart) ยังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในการใช้งาน เพราะสามารถทำให้เห็นภาพในการทำงานของโปรแกรมง่ายกว่าการใช้ข้อความ

และถ้าหากมีข้อผิดพลาด เราสามารถดูจากผังงานที่เขียนจาก โฟร์ชาร์ต Flowchart ได้ง่ายกว่า และจะทำให้การแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทำได้ง่ายขึ้นและรวดเร็ว

วันนี้ครูเชียงรายเลยนำใบงาน ผังงาน โฟร์ชาร์ต (Flowchart) มาแจกให้ไปลองทำกันดูครับผม

ดาวน์โหลดใบงาน >> Worksheet Flowchart <<

ครูหรือผู้ที่สนใจทดลองทำกันได้ครับผม

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 2]