โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN)

เพื่อผลักดันการดำเนินการด้านการศึกษาของประเทศไทยให้สอดรับต่อการเป็นประชาคมอาเซียน กระทรวงศึกษาธิการได้คักเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเป็นศูนย์การเรียนรู้อาเซียนจำนวน 68 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียน 3 รูปแบบ

1. โรงเรียน Sister School   จำนวน 30 โรงเรียน

2. โรงเรียน Buffer School   จำนวน 24 โรงเรียน

3. ASEAN Focus School   จำนวน 14 โรงเรียน

1. โรงเรียน Sister School  เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และมีศูนย์อาเซียนศึกษา เน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน 1 ภาษา พหุวัฒนธรรมและเทคโนโลยี

2. โรงเรียน Buffer School เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และมีศูนย์อาเซียนศึกษา เน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน 1 ภาษา คือภาษาที่มีชายแดนติดที่ตั้งของโรงเรียน เช่น พม่า ลาว กัมพูชา มาเลเซีย พหุวัฒนธรรมและเทคโนโลยี

3. ASEAN Focus School  เป็นโรงเรียนที่เตรียมความพร้อมในการพัฒนาการจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ในโณงเรียนให้มีความเข้มข้น ความรู้ เนื้อหาสาระและเชื่อโยงไปสู่ประชาคมอาเซียน 

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *