สอบครูผู้ช่วย

ตัวอย่างหน้าปกเอกสารรูปเล่ม ผลงาน 3 ปี สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ

ตัวอย่างหน้าปกเอกสารรูปเล่ม ผลงาน 3 ปี ใช้สำหรับในการสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ออกแบบหน้าปกโดยเว็บไซต์ครูเชียงรายดอทเน็ต แจกฟรีให้กับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่กำลังจะไปสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ กันครับผม ปีนี้ในการการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้นเข้มข้นน่าดูเลยครับผม เพราะฉะนั้นอย่าลืมทำรูปเล่มผลงานสวยๆไปเรียกความน่าสนใจ ให้โดดเด่น โดนใจกันด้วยนะครับผม สามารถ ตัวอย่างหน้าปกเอกสารรูปเล่ม ผลงาน 3 ปี สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ได้ที่ลิ้งด้านรูปนี้เลยครับผม ดาวน์โหลด ตัวอย่างหน้าปกเอกสารรูปเล่ม ผลงาน 3 ปี สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ดาวน์โหลด https://drive.google.com/drive

ตัวอย่าง เอกสารรายงานประวัติและผลงาน สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (ว 16)

จากคลิปวีดีโอ ตัวอย่าง เอกสารรายงานประวัติและผลงาน สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (ว 16) แบบรายงานประวัติและผลงานย้อนหลัง 3 ปี ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อ เพื่อประกอบการสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ x ปี พ.ศ. xxxx สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต x ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสารรายงานประวัติและผลงาน สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (ว 16)

ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบครูผู้ช่วย

ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบครูผู้ช่วย ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ 1. ติดตามข่าวการสอบ  วันเวลาการรับสมัครสอบ  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน  การประกาศผลการสอบ  การเรียกบรรจุ  โดยติดต่อสอบถามด้วยตนเองทุกครั้งที่หน่วยสอบหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ควรเตรียมเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบให้ครบถ้วน  และกรอกข้อความที่เกี่ยวข้องลงในใบสมัครให้ถูกต้องและชัดเจน 3.  ก่อนวันสอบ  ควรเตรียมสถานที่พัก  และศึกษาเส้นทางการเดินทางไปสนามสอบ  และเมื่อถึงสนามสอบแล้วให้ตรวจดูแผนผังห้องสอบ  ที่นั่งสอบ  และอื่น ๆ 4.  ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สอบแข่งขัน  และบัตรอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้  ได้แก่  บัตรปะจำตัวประชาชน  บัตรประจำตัวข้าราชการ  บัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ  บัตรประจำตัวพนักงานเทศบาล  บัตรประจำตัวพนักงานสุขาภิบาล  หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ  ไปในวันสอบทุกครั้ง  และในการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำบัตรประจำตัวผู้สอบแข่งขันมาแสดงทุกครั้งด้วย 5.  หากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-ที่อยู่  ให้แจ้งหน่วยสอบทุกครั้ง   อ้างอิงที่มา : คู่มือผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู กลุ่มงานสรรหาบุคคล   กองวิชาการบริหารงานบุคคลสำนักงาน ก.ค.   กระทรวงศึกษาธิการ   ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบครูผู้ช่วย

จังหวัดเชียงราย ประกาศสอบแข่งขันสอบครูผู้ช่วย 2561 อย่างเป็นทางการแล้ว

จังหวัดเชียงราย ประกาศสอบแข่งขันสอบครูผู้ช่วย 2561 อย่างเป็นทางการแล้ว  ประกาศสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศสอบแข่งขันครูผู้ช่วย2561 แจกข้อสอบครู

หลักเกณฑ์การสอบครูผู้ช่วย 2561

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพุทธศักราช 2561 โดยใช้หลักเกณฑ์เดิมในการรับสมัคร คือ ให้สอบทั้ง ภาค ก , ภาค ข และภาค ค แต่ต้องสอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และให้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 2 ปี ทั้งนี้ สพฐ. ได้กำหนดปฏิทินการสอบครูผู้ช่วยไว้ในช่วงเดือนกรกฎาคม   หลักเกณฑ์การสอบครูผู้ช่วย 2561 1. การสอบแข่งขัน แบ่งเป็นภาค ก   ภาค ข  และภาค ค 2. ผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน – ภาค ก  ให้ ก.ค.ศ. หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการสอบ – ภาค […]

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) สังกัด สพฐ.

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สถานี ก.ค.ศ. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 โดยกำหนดให้มีการประกาศรับสมัครคัดเลือกภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 รับสมัครคัดเลือกวันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน 2560 (โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ) ประเมินประวัติและผลงานวันที่ 4 – 15 ธันวาคม 2560 สอบข้อเขียนวันที่ 16 ธันวาคม 2560 สอบสัมภาษณ์วันที่ 17 ธันวาคม 2560 และประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 โดยการคัดเลือกดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. […]

การสอบ(บรรจุครูผู้ช่วย)ครั้งสุดท้าย

เรื่อง : การสอบ(บรรจุครูผู้ช่วย)ครั้งสุดท้าย (เขียนจากชีวิตจริงของแอดมินครูเชียงราย) เรื่องย่อ : เรื่องราวชีวิตของแอดมินเพจครูเชียงราย ล้มลุกคลุกคลานกว่าจะสอบบรรจุได้เป็นครูผู้ช่วย จากเด็กบ้านนอกที่เรียนหนังสือไม่เก่ง เรียนตามเพื่อนมาเรื่อยๆ ถูๆ ไถๆ จนจบปริญญาตรี สู่เส้นทางตำแหน่งครูอัตราจ้างโรงเรียนเอกชน แล้วเปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนรัฐ ชีวิตพลิกผลันอยากได้เงินเดือนเพิ่มเลย(เสือก)ไปลงเรียนต่อปริญญาโท กว่า 5 ปีเต็ม ถึงจะเรียนจบจนได้มาพบกับประกาศรับสมัครสอบตำแหน่งพนักงานราชการ และได้รับตำแหน่งพนักงานราชการ ที่โรงเรียนบ้านเกิด แต่ว่าเป้าหมายสูงสุดของเขายังไม่เพียงเท่านี้ เป้าหมายสูงสุดของเขา คือการได้บรรจุเป็นข้าราชการครู สารบัญ ตอนที่ 1 เด็กบ้านนอก ตอนที่ 2 เรียนตามเพื่อน ตอนที่ 3 ชีวิตครูอัตราจ้าง ตอนที่ 4 ชีวิตพนักงานราชการ ตอนที่ 5 โอกาสครั้งแรก ตอนที่ 6 หมดไฟ ตอนที่ 7 ลาออก ตอนที่ 8 วางแผนลาออก ตอนที่ 9 เช็คตัวเอง ทำไมต้องเป็นครู ตอนที่ […]

วิธีอ่านหนังสือสอบให้จำได้ 90 %

วิธีอ่านหนังสือสอบให้จำได้ 90 % เทคนิค ” 1 เรื่อง 1 วัน 1 แผ่น ” (วิธีอ่านหนังสือสอบให้จำได้ 90 %) … เร่ิมต้นให้หาช่วงเวลาสำหรับอ่านหนังสือในแต่ละวันให้ได้ก่อน โดยเทคนิคนี้เราจะใช้เวลาประมาณ 90 นาทีต่อวัน ช่วงเวลาแนะนำ 04:00 – 05:30 น. หรือ 19:00-20:30 น. . เมื่อกำหนดเวลาที่จะอ่านได้แล้ว ในแต่ละวันให้เลือกเนื้อหาที่ต้องการทบทวนมา 1 เรื่อง ความยาวเนื้อหาประมาณ 1 – 5 หน้า . ก่อนจะอ่านให้เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมดังนี้ 1. กระดาษ A4 เปล่า 1 แผ่น 2. ปากกาไฮไลท์ 3. ดินสอ หรือ ปากกา 4. สีไม้(ไม่มีไม่เป็นไร) . […]

กำหนดการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559

กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 – ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2559 – รับสมัคร วันที่ 4 – 10 เมษายน 2559 – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภายในวันที่ 20 เมษายน 2559 – สอบข้อเขียน ภาค ก วันที่ 7 พฤษภาคม 2559 – สอบข้อเขียน ภาค ข วันที่ 8 พฤษภาคม 2559 – สอบสัมภาษณ์ ภาค ค วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 – ประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 16 […]

ประกาศสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว126 ลงวันที่ 13 มกราคม 2559 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม http://personnel.obec.go.th/personel-office/FILES_UPLOAD/file11452735888.pdf http://personnel.obec.go.th/personel-office/sprnews_read.php?news=266

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสอบแข่งขันสอบครูผู้ช่วย สอศ. อาชีวศึกษา

คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ก. และ ภาค ข. เมื่อไร คำตอบ : จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน ภาค ก. และ ภาค ข. รวมทั้งวัน เวลา กำหนดการสอบ สถานที่ดำเนินการสอบแข่งขัน ภาค ก. และ ภาค ข. ให้ทราบภายในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 ทางเว็บไซต์ ipa.vec.go.th หรือเว็บไซต์ www.vec.go.th ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสอบแข่งขันสอบครูผู้ช่วย สอศ. อาชีวศึกษา ภาค ก. และ ภาค ข. ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559  ทางเว็บไซต์ ipa.vec.go.th หรือเว็บไซต์ www.vec.go.th ที่มา : https://vec.job.thai.com/

สพม.1 รับสมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 140 อัตรา

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จะดำเนินการคัดเลือกพนักงานราชการลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จำนวน 140 อัตรา ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบที่นี่

ปฏิทินใหม่ สอบครูผู้ช่วย 2/2558

ปฏิทินใหม่ ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย วันที่ 7 กันยายน 58 เปิดรับสมัคร วันที่ 14-20 กันยายน 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 25 กันยายน 58 สอบข้อเขียน ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 10 ตุลาคม 58 สอบภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง วันที่ 11 ตุลาคม 58  สอบสัมภาษณ์ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ วันที่ 12 ตุลาคม 58 ประกาศผลสอบ วันที่ 20 ตุลาคม 58

ประกาศสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558

ข่าวเด่นข่าวดังในช่วงนี้คงไม่พ้นเรื่อง ” การประกาศสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 “ ซึ่งหลายท่านก็ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเนื้อหาของประกาศก็มีคร่าวๆดังนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐ ประกาศ เรื่องการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 ซึ่งประกาศนี้ก็ได้มีหนังสือโดยแนบเรื่องมาด้วยอยู่สองเรื่องสำคัญได้แก่ 1. กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. ตารางสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 ภาค ก. ภาค ข. และภาค ค. สำหรับท่านไหนต้องการ ทราบรายละเอียดและอยากเห็นประกาศฉบับจริงจากเว็บต้นสังกัด สามารถคลิกที่ดาวน์โหลดเพื่อดาวน์โหลดไฟล์จากลิ้งด้านล่างได้เลยครับผม ดาวน์โหลดไฟล์ ต้นฉบับ : ประกาศสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 […]

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2558

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว152 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

หลักเกณฑ์ สอบครูผู้ช่วย 58

ว18/2557 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักเกณฑ์ สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ58

ว16/2557 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

หนังสือ คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย

เมื่อปีหลายปีก่อน ผมเห็นเพื่อนครูที่เป็นอัตราจ้างด้วยกันมีโอกาสได้สอบบรรจุแข่งขันบรรจุเป็นครูผู้ช่วย ในขณะนั้นผมไม่มีโอกาสได้สอบเนื่องจากวิชาเอกฯ

สอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งแรกของผม

สวัสดีทุกท่านครับผม หลายอาทิตย์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน ผมได้มีโอกาศได้อ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557  ซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตของผม ผมไม่เคยสอบมาก่อน เคยแต่สอบครูผู้ช่วย  กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  ไปสอบครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากๆคนเยอะมากๆ มาจากกันหลายๆจังหวัด ซึ่งผมได้ลงสมัครสอบเอกคอมพิวเตอร์ ก็สอบไปแล้วสองภาค ทั้ง ภาค ก และ ภาค ข ตอนนี้ก็รอฟังผลประกาศ ว่าผ่านหรือไม่ ถ้าผ่านก็ไปสอบ ภาค ค ต่อครับผม  

สอบบรรจุครูผู้ช่วย และ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2557

กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 รายละเอียดที่

สรุปการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย 56-57

หลังจากที่มีข่าวจากหนังสือพิมพ์ มากมายหลายฉบับ เสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่อง สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2556  นั้น วันนี้ครูเชียงรายก็จะมาสรุปให้กับว่าที่คุณครูทุกๆท่านได้ทราบกันอีกครั้ง ครับผม โดยหนังสือพิมพ์ มติชน ฉบับวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 คอลัมน์ สถานี ก.ค.ศ. : หลักสูตรการสอบเป็นขรก.ครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย หลักสูตรการสอบครูผู้ช่วย หลักสูตร การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้ ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครูให้ทดสอบความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครู ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยคำนึงถึงระดับความรู้ ความสามารถ ที่ต้องการของตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานตำแหน่ง ดังนี้ 1.ความรอบรู้ 2.ความสามารถทั่วไป 3.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้ 1.ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 2.ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก ภาค ค ความเหมาะสมกับวิชาชีพ ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ […]

ข้อสอบครูผู้ช่วย เรื่องอาเซียน

สวัสดีครับผมวันนี้ครูเชียงรายดอทเน็ตก็มีแนวข้อสอบครูผู้ช่วย เรื่องอาเซียน มาฝากเพื่อนๆครูที่กำลังเตรียมตัวสอบบรรจุกันนะครับผม ยังไงข้อสอบนี้อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งของการนำไปใช้ในเรื่องของความรอบรู้ เรื่องของอาเซียนไม่มากก็น้อยนะครับผม ยังไงก็ลองทำลองหาคำตอบและลองวิเคราะห์กันดูครับผม ข้อสอบครูผู้ช่วย เรื่องอาเซียน นี้ก็ไปค้นหามาจากอินเตอร์เน็ตและหลายๆที่ นำมาขัดเกลาจนได้ 9 ข้อ อาจจะน้อยไปหน่อยแต่ก็เน้นๆครับผม ยังไงลองทำกันดูครับผม   1.Association of South East Asian Nations คือข้อใด ก.สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ข.สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ /// ค.สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก ง.สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันตก 2.อาเซียนคืออะไร ก.ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ข.ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ /// ค.ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก ง.ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันตก 3. ความหมายของ Asean Summit คือข้อใด ก.การประชุมอาเซียน ข.การประชุมอาเซียนแปซิฟิก ค.การประชุมสุดยอดอาเซียน /// ง.อาเซียนบวก3 4.AFTA คือข้อใด ก.เขตการค้าเสรี /// ข.เขตการปกครองพิเศษ ค.ระบบส่งเสริมการท่องเที่ยว ง.เขตการค้าพืชเศษฐกิจ 5.กฏบัตรอาเซียนตรงกับข้อใด ก.ข้อตกลงการประชุมอาเซียน ข.โรงเรียนอาเซียน ค.สมาชิกอาเซียน ง.ธรรมนูญอาเซียน /// 6.เพลงประจำอาเซียนชื่อเพลงอะไร […]

สอบครูผู้ช่วย 2556

  กำหนดการ ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไปที่รัฐมนตรีว่าการศธ.ให้ความเห็นชอบ มีดังนี้ รับสมัครสอบแข่งขันวันที่ 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 สอบแข่งขัน ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ในวันที่ 22 มิถุนายน 2556 สอบ ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 23 มิถุนายน 2556 สอบภาค ค ความเหมาะสมกับวิชาชีพ วันที่ 24 มิถุนายน 2556 โดยให้ประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2556   *** อัตราว่าง 666 อัตรา ใน 83 เขตพื้นที่การศึกษา *** […]

กำหนดการประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ

กำหนดการประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด http://202.143.174.11/personnel/news2011/upfiles/635.pdf

Loading...