วันอาทิตย์, 27 กันยายน 2563

ดาวน์โหลดโปรแกรม

แจกโปรแกรมครูประจำชั้น 20 โปรแกรม
ติดตั้งแอป ไทยชนะ สำหรับโรงเรียนได้แล้ว
โปรแกรมการคำนวณการส่ง ว.17 หรือ ว.21
ตาราง Excel คำนวณเงินเดือนปรับร้อยละได้
โปรแกรม Excel รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SSR) ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน
แจกฟอนต์ไทยสวย ๆ จาก Thai Faces ดาวน์โหลดฟรี พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งาน
ดาวน์โหลดฟรี หนังสือสอนเขียนโปรแกรมภาษา Python
โปรแกรมจัดตารางเรียน ตารางสอน BCTable
แนะนำโปรแกรม ปรับแต่ง แก้ไข บำรุงรักษาเครื่องคอม
ล้างเครื่องให้เร็วด้วยโปรแกรม CCleaner 
โปรแกรมควบคุมเครื่องระยะไกล VNC
โปรแกรมควบคุมเครื่องระยะไกล Team Viewer
แนะนำเว็บ ออกแบบกราฟิก วาดรูป สร้างโลโก้ ทำอินโฟกราฟิก ออนไลน์ฟรี
เรียนโคดดิ้ง Coding ฟรี ง่ายๆผ่านเว็บไซต์ออนไลน์
แนะนำแอพจัดตารางเรียนตารางสอน iOS และ Android
แนะนำ 25 เครื่องมือฟรี ที่จัดการกับไฟล์ PDF แบบออนไลน์
แจกหน้าปกรายงาน สวยๆแก้ไขได้
นำเสนองานผ่านโปรแกรม Prezi ออนไลน์ ง่ายๆได้ทุกที่
ดาวน์โหลด Fonts สวยๆ จาก Google มาใช้งานในเว็บไซต์และสื่อสิ่งพิมพ์
ดาวน์โหลด โปรแกรม Logbook Teacher
แจกหน้าปกแผน
แจกไฟล์ป้ายไวนิลปัจฉิมนิเทศแก้ไขได้
แนะนำเว็บแปลงไฟล์ออนไลน์ online convert
ดาวน์โหลดคู่มือโปรแกรม LogbookTeacher
โปรแกรมช่วยจัดตารางสอน (Excel)
ดาวน์โหลด Excel ตารางคะแนน ตัวชี้วัด ตัดเกรด ปพ5
ออกแบบนามบัตรออนไลน์
โปรแกรม Hidden Fixer แก้ไวรัสซ่อนไฟล์ กู้ไฟล์
ดาวน์โหลดฟอนต์ TH Sarabun New ที่ถูกต้อง
UsbFix โปรแกรมกำจัดไวรัส Shortcut
แอพพลิเคชั่น Clear เป็นแอพเพื่อการศึกษาที่เอาไว้ใช้แชร์เลคเชอร์
แบบทดสอบตัวเอง สำหรับผู้ที่จะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา
    • 1
    • 2
Loading...