วันอังคาร, 9 สิงหาคม 2565

ดาวน์โหลดสื่อการสอน

ดาวน์โหลด การ์ดวันแม่ 2565 สำหรับนักเรียนวาดภาพระบายสีเขียนข้อความให้แม่
แจกรูปวาดระบายสีวันแม่ 2565 ไฟล์เวิร์ดนำไปใช้งานได้
ดาวน์โหลดใบงาน วาดรูประบายสีวันแม่แห่งชาติ 2565
ตัวอย่างเรียงความวันแม่ กิจกรรมดีๆ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด คัดลายมือวันแม่ 2565
กลอนวันแม่ อันพระคุณแม่นับคณา เกินกว่ายากหาไหน
การพัฒนาข้าราชการผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ ocsc e learning
สมัครสอบ pisa ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA STYLE
ข้อสอบภาษาไทย 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พร้อมเฉลย
เชิญดาวน์โหลดข้อสอบวิทยาศาสตร์ 2565 ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 พร้อมเฉลย
เชิญดาวน์โหลดข้อสอบคณิตศาสตร์ พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565
การใช้งานโปรแกรม Socrative
คำไหว้ครู พระคาถาไหว้ครูบูรพาจารย์
แจกเกมตอบคำถามวันสุนทรภู่ 15 ข้อ พร้อมเฉลย
ประวัติผลงานสุนทรภู่ บทเห่กล่อม นิราศ นิทาน สุภาษิต ละคร เสภา
แจกใบงานกิจกรรม วาดภาพวันครู ไฟล์เวิร์ดดาวน์โหลดฟรี
ดาวน์โหลดคู่มือพิธีการทางลูกเสือ ล่าสุด จากสํานักการลูกเสือ
เริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์ พร้อมตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
ดาวน์โหลดแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 พร้อมเฉลย ไฟล์ PDF
ดาวน์โหลดฟรี คู่มือครูฟิสิกส์ ม.4-6 จาก สสวท.
หนังสืออ่านเพิ่มเติม บทอาขยานไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
แผนเผชิญเหตุ (ใหม่) มาตรการป้องกันโควิด-19 ของสถานศึกษา
Autodesk Maya เป็นซอฟต์แวร์เพื่องานกราฟิกส์สามมิติ
lComplete Anatomy สำรวจร่างกายมนุษย์ด้วยภาพ 3D อันน่าทึ่ง
ใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.2
แจกตารางเก็บคะแนนนักเรียนออนไลน์ สามารถตัดเกรดได้ฟรี
วงล้อสุ่มชื่อออนไลน์ ใช้งานง่ายและที่สำคัญมันฟรี
แนะนำ ไทยโจ (ThaiJO) ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย
ใบความรู้ วิชา กระบี่กระบอง
ผู้สนับสนุน