วันจันทร์, 18 มกราคม 2564

ดาวน์โหลดสื่อการสอน

ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัล
รวมสื่อและใบงาน BBL
ใบงานคณิตศาสตร์
สมุดบันทึกคำศัพท์รายสัปดาห์
คู่มือครู ป.1 , ป.2 , ป.4 , ป.5 ไฟล์ PDF พร้อมเฉลย
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1 6 เล่ม
สมุดเขียนตามคำบอก วิชาภาษาไทย ไฟล์ word
ดาวน์โหลดฟรี! สื่อการสอน และ ใบงานวันคริสต์มาส
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์หลักสูตรใหม่
แผนการสอน วิชาภูมิศาสตร์ หลักสูตรใหม่
แผนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่
แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.1-ป.6
แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย 1-3
แจกแบบโครงงานระดับห้องเรียน ประถม-มัธยม
แบบลงทะเบียนขอรับเฉลยแบบฝึกทักษะ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
บัญชีคำพื้นฐาน ดาวน์โหลด บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา ป.1-6
แจกเกมการศึกษาปฐมวัย
รวม E-book วิชาวิทยาการคำนวณ ประถมศึกษา ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
แจกสื่อโค้ดดิ้งประถมและมัธยมศึกษา ชุดที่ 6
เกมลูกเสือ 234 เกม โดย อ .เพทายและคณะ
ดาวน์โหลดใบงานคัดไทย คัดตามรอยประ
แจกสื่อการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563 จาก สสวท.
โหลดหนังสือเรียนภาษาไทย แก้ว กล้า ป.1-ป.6
ไฟล์แผนการสอนหลักสูตรใหม่
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ 60 พรรษา ฉบับปรับปรุง
แจกพื้นหลังแผ่นพับพร้อมตัวอย่าง
ดาวน์โหลดคลิป เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 “Back to Healthy School” ฟรี
แผนการสอนวิทยาการคํานวณ2563
ดาวน์โหลด Infographic โรงเรียนปลอดภัย ห่างไกลโควิด
ดาวน์โหลดป้ายโควิด-19 สำหรับโรงเรียน
ดาวน์โหลดข้อมูลตารางออกอากาศ แผนการสอน สื่อ เฉลย ใบงาน คลิป DLTV
Loading...