วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ดาวน์โหลดสื่อการสอน

ดาวน์โหลดคู่มือพิธีการทางลูกเสือ ล่าสุด จากสํานักการลูกเสือ
เริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์ พร้อมตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
ดาวน์โหลดแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 พร้อมเฉลย ไฟล์ PDF
ดาวน์โหลดฟรี คู่มือครูฟิสิกส์ ม.4-6 จาก สสวท.
หนังสืออ่านเพิ่มเติม บทอาขยานไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
แผนเผชิญเหตุ (ใหม่) มาตรการป้องกันโควิด-19 ของสถานศึกษา
Autodesk Maya เป็นซอฟต์แวร์เพื่องานกราฟิกส์สามมิติ
lComplete Anatomy สำรวจร่างกายมนุษย์ด้วยภาพ 3D อันน่าทึ่ง
ใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.2
แจกตารางเก็บคะแนนนักเรียนออนไลน์ สามารถตัดเกรดได้ฟรี
วงล้อสุ่มชื่อออนไลน์ ใช้งานง่ายและที่สำคัญมันฟรี
แนะนำ ไทยโจ (ThaiJO) ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย
ใบความรู้ วิชา กระบี่กระบอง
คู่มือครูฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2
แผนวิทยาการคํานวณ ม.2
แจกคลังสื่อการสอน ใบงาน แบบฝึกหัด จากคุณครูใจดี
แบบฝึกการอ่าน ชุดใส่ใจ….. เปลี่ยนพยัญชนะต้น
เกมวงล้อสปินเนอร์ เพื่อการศึกษา
แจกฟรี Template PowerPoint จาก 4 เว็บมือโปรสวยมาก
ดาวน์โหลด จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์องค์กรแก้ไขได้ฟรี
โหลดฟรี กิจกรรมรับเทศกาลคริสมาสต์
ตัวอย่าง แผนการสอนภาษาจีน แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีนเบื้องต้น
ฟรีดาวน์โหลด คู่มือครูฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2 จาก สสวท.
แนะนำ เกมหมุนวงล้อ เพื่อสร้างความสนุกในการจัดการเรียนการสอน
แจกนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์ สุ่มวงล้อฟรี Random Wheel กระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน
ดาวน์โหลด แบบฝึกหัด coding สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ฟรีที่นี่
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ dltv สำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
แจกใบงานวิทยาการคำนวณ ป.1-ป.6. อ้างอิง สสวท. สำหรับเยาวชนไทยทุกคน
ผู้สนับสนุน
error: Content is protected !!