วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

การใช้โปรแกรม Office

วิธีแก้ปัญหา เปิดงานเครื่องอื่นแล้วอักษรเพี้ยน
แจก PowerPoint Template COVID – 19
สร้าง QR Code ง่ายๆ ด้วยโปรแกรม Microsoft Word
วิธีปรับ Windows 10 ให้เป็น Dark Theme
วิธีปรับ Microsoft Office ให้เป็น Dark Mode
Microsoft ใจดีแจก Office 365 ฟรีให้ทุกโรงเรียน
วิธีทำซ้ำหัวตารางในหน้าถัดไป Microsoft Word ตัวใหม่ล่าสุด 2020
บันทึกการสอนเป็นวีดีโอแบบหน้าโดยใช้ Powerpoint
ดาวน์โหลด Template PowerPoint 2020 สวยๆฟรี
ตาราง Excel คำนวณเงินเดือนปรับร้อยละได้
แจกไฟล์ Excel ตารางวิเคราะห์ผลการเรียน
ตัวอย่าง เพาเวอร์พ้อยนำเสนอครูผู้ช่วย เกณฑ์ใหม่ล่าสุด
โปรแกรม Excel รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SSR) ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน
แจกไฟล์ Excel แบบรายงานผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)
ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรม Excel ตารางคะแนน ตัวชี้วัด ตัดเกรด ปพ5
แจก ปพ.5 แบบออนไลน์แก้ไขได้
ดาวน์โหลด ปพ.5 ไฟล์ Excel แก้ไขได้
ข้อสอบเผยแพร่สำหรับครูและผู้สนใจนำไปใช้ประเมินการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน
ฟรี ปกรายงานสวยๆ แก้ไขง่ายด้วย PowerPoint
แจกฟรี Powerpoint Template รูปกระดาน
แจกไฟล์หน้าปกผลงานวิชาการแก้ไขได้ 15 ชุด หน้าหลัง ฟรี
แจกไฟล์ Excel ปพ.4,5,6 ฟรีแก้ไขได้
แจก powerpoint template นำเสนองานวิจัยและนวัตกรรม
แจกไฟล์กรอบรูปภาพตารางสอนสวยๆ
ตัวอย่างไฟล์เวิร์ดแผ่นพับสอบครูผู้ช่วยแบบแก้ไขได้
แจกไฟล์ Excel แบบฟอร์มบันทึกสถิติการมาเรียนของนักเรียน
ทำความเข้าใจก่อนเลือกซื้อเครื่องปริ้นแบบติดแท้งค์ tank printer
ข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 40 ข้อ
ข้อสอบคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Excel
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แนะนำ 25 เครื่องมือฟรี ที่จัดการกับไฟล์ PDF แบบออนไลน์
รีบโหลดเก็บไว้โปรแกรม Free Movie Maker & Video Editor จาก Microsoft
Loading...