วันศุกร์, 7 พฤษภาคม 2564

การใช้โปรแกรม Office

ปกรายงาน powerpoint สวยๆ แก้ไขได้
ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ชุดที่ 2 พร้อมเฉลย
แบบบันทึกผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน (ไฟล์ Excel)
รายงานและแบบประเมินคุณลักษณะ primaryattribute ไฟล์ Excel แก้ไขได้
แจกหน้าปก ID Plan เรียบง่ายไฟล์ Powerpoint
แจกโปรแกรม ปพ.6 ใบแสดงผลการเรียนรายบุคคล
สูตรคำนวณตัดเกรดอัตโนมัติ โดยใช้โปรแกรม Excel
รวมไฟล์ pdf ออนไลน์
แบบรายงานผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ( ปพ.6 )
แจกไฟล์เวิร์ดแผ่นพับแก้ไขได้
ดาวน์โหลดโปรแกรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ดาวน์โหลด powerpoint การประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ
ฟอร์มเซ็นต์ชื่อเข้าเรียน เข้าร่วมประชุม Excel
คู่มือใช้งาน Microsoft Office 365™ ฉบับผู้ใช้งาน (สำหรับแผน Office 365 Business)
คู่มือ Office 365 ภาษาไทย
การเขียนรายงานที่ดี
ตั้งค่าหน้ากระดาษ 3 คอลัมน์ (ทำแผ่นพับ)
วิธีแก้ปัญหา เปิดงานเครื่องอื่นแล้วอักษรเพี้ยน
แจก PowerPoint Template COVID – 19
สร้าง QR Code ง่ายๆ ด้วยโปรแกรม Microsoft Word
วิธีปรับ Windows 10 ให้เป็น Dark Theme
วิธีปรับ Microsoft Office ให้เป็น Dark Mode
Microsoft ใจดีแจก Office 365 ฟรีให้ทุกโรงเรียน
วิธีทำซ้ำหัวตารางในหน้าถัดไป Microsoft Word ตัวใหม่ล่าสุด 2020
บันทึกการสอนเป็นวีดีโอแบบหน้าโดยใช้ Powerpoint
ดาวน์โหลด Template PowerPoint 2020 สวยๆฟรี
ตาราง Excel คำนวณเงินเดือนปรับร้อยละได้
แจกไฟล์ Excel ตารางวิเคราะห์ผลการเรียน
ตัวอย่าง เพาเวอร์พ้อยนำเสนอครูผู้ช่วย เกณฑ์ใหม่ล่าสุด
โปรแกรม Excel รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SSR) ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน
แจกไฟล์ Excel แบบรายงานผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)
ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรม Excel ตารางคะแนน ตัวชี้วัด ตัดเกรด ปพ5
Loading...