TDRI

มองแดนซามูไร…แก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก

การเข้าสู่สังคมสูงอายุ ทำให้ไทยต้องเผชิญปัญหาคล้ายกับประเทศญี่ปุ่น คือ จำนวนประชากรวัยเรียนมีลดน้อยลงเรื่อยๆ ส่งผลเกิดความจำเป็นต้อง ยุบ หรือ ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก คิดยกกำลังสอง กับ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ จะมาถอดบทเรียนดูว่า ญี่ปุ่นทำการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กจนสำเร็จและทุกฝ่ายยังได้รับประโยชน์ร่วมกันได้อย่างไรขณะที่รัฐบาลไทยย้ำชัด มั่นใจว่าจะทำสำเร็จได้ในปี 61ภายใต้กระแสแรงต้านต่อเรื่องนี้อยู่มาก คิดยกกำลังสอง: มองแดนซามูไร…แก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก ออกอากาศเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ทางไทยพีบีเอส สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ขอบพระคุณที่มา : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

Loading...