microsoft word

ข้อสอบวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรม Microsoft Word

ข้อสอบวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรม Microsoft Word 1. โปรแกรม Microsoft Word จัดเป็นโปรแกรมประเภทใด ก. วาดรูป ข. พิมพ์เอกสาร ค. คำนวณ ง. จัดรูปแบบเอกสาร 2. โปรแกรม Microsoft Word ที่ใช้ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์เป็นเวอร์ชั่นใด ก. Microsoft Wort 2003 ข. Microsoft Wors 2007 ค. Microsoft Worw 2010 ง. Microsoft Word 2013 3. ข้อใดเรียงลำดับการเริ่มงาน Word ได้ถูกต้อง ก. Start > Programs > Microsoft office > Microsoft Word ข. Start […]

การสร้างเอกสาร pdf ด้วยโปรแกรม microsoft word

สวัสดีครับผม วันนี้ครูเชียงรายจะมาสอนวิธีการสร้างเอกสาร pdf ด้วยโปรแกรม Microsoft word กันครับผม เพราะว่าความสามารถของโปรแกรม pdf “Portable Document Format” คือ ไฟล์มีขนาดเล็ก ทำให้การอัพโหลดหรือดาวน์โหลดไฟล์ทำได้ง่ายครับผม วันนี้ครูเชียงรายจะมาสอนด้วยขั้นตอนง่ายๆ ที่ทุกท่านก็สามารถการสร้างเอกสาร pdf ด้วยโปรแกรม Microsoft word ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องซื้อหรือติดตั้งโปรแกรมอื่นๆ มาเพิ่มเติมเลยครับผม ขั้นตอน 1 ให้เราเปิดเอกสารขึ้นมา ขั้นตอนที่ 2 ก็เพียงแค่กดไปที่ Save แลเลือก Save as ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นก็เลือกไดร์ และ โฟเดอร์ที่เก็บไฟล์ ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นก็เลือกชนิดของไฟล์ครับผม เลือกไปที่ pdf ครับ แล้วก็กด Save แล้วตั้งชื่อแค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วครับผม ง่ายไหมละครับ   สุดท้ายเราก็ได้เอกสาร pdf จากการสร้างเอกสาร pdf ด้วยโปรแกรม […]

Loading...