Main Menu

การนำหมวดหมู่ขึ้นไปโชว์ที่ Main Menu WordPress

การนำหมวดหมู่ขึ้นไปโชว์ที่ Main Menu wordpress (ปล.ขออภัยเสียงบันทึกไม่ค่อยดีครับ)  ผิดพลาดประการใด ขอ อภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

Loading...