learning by doing

การเรียนรู้โดยการลงมือทำ Learning by doing

สวัสดีครับผม วันนี้ผมก็ได้มีโอกาสสอนให้นักเรียนใช้โปรแกรม Power Point ในการสร้างงานนำเสนอ โดยแนะนำการใช้งานโปรแกรมและให้นักเรียนได้ลงมือทำเอง ตามแบบของ การเรียนรู้โดยการลงมือทำ Learning by doing ให้นักเรียนได้เป็นผู้ปฏิบัติจริง วันนี้นักเรียนตั้งใจกันมาก คนเป็นครูก็ดีใจที่เห็นนักเรียนตั้งใจทำงานกันมาก วันนี้ก็เลยเก็บภาพบรรยากาศ การจัดการเรียนการสอนของผมมาฝากทุกท่านครับผม

Loading...