item card

ดาวน์โหลด บัตรข้อสอบ item card

  คลิกดาวน์โหลด >> บัตรข้อสอบ-Item-card บัตรข้อสอบ (Item Card)เป็น การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามรูปแบบข้อสอบ O-NET ดาวน์โหลดนำไปใช้ กันดูครับเพื่อการออกข้อสอบที่ได้มาตรฐานและเพื่อนักเรียนของเราครับผม ขอขอบคุณไฟล์จาก โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมครับ

Loading...