Code

ฝึกเรียนเขียนโปรแกรม Coding ง่ายๆ กับ code.org

การเขียนโปรแกรม หรืออาชีพที่เราเรียกติดปากว่า “โปรแกรมเมอร์” หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Programming (โปรแกรมมิ่ง) หรือ coding (โค้ดดิ้ง) นั้น หมายถึงการเขียนชุดคำสั่งเพื่อบอกให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานตามที่เราต้องการ โดยทั่วไปประเทศไทยในหลักสูตรการศึกษาเราจะได้เริ่มเรียนกันในระดับมัธยมหรือ ปวช. ที่ได้เรียนด้านคอมพิวเตอร์หรือไอที ก็มีการเรียนการสอนและฝึกเขียนกันอยู่ เราก็สามารถเลือกภาษาที่เราสนใจในการเรียนการเขียนโปรแกรมได้ เช่น ภาษา C ภาษา HTML ภาษาPHP ภาษา JAVA และภาษาอื่นๆ ซึ่งภาษาเหล่านี้ค่อนข้างใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้ จนทำให้บางคนเลิกเรียนไป เพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก วันนี้แอดมินเลยจะมาแนะนำเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า code.org ครับ (รองรับภาษาไทย) จุดประสงค์หลักของเว็บนี้เพื่อทำให้ทุกคนเริ่มเรียนการเขียนโปรแกรมได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอะไรมากมาย เพียงแค่เปิดเว็บก็เริ่มเรียนกันได้เลยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอะไรมากมาย มีแบบฝึกหัดให้ เป็นรูปแบบ Block programming คือ ลักษณะเหมือนการต่อจิ๊กซอว์ ซึ่งง่ายต่อการเข้าใจมากกว่าการเขียนด้วยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทำให้ไม่ต้องสนใจกับไวยากรณ์อันซับซ้อนของตัวภาษา เน้นไปที่การพัฒนาตรรกะและทักษะในการแก้ปัญหาของผู้เรียน โดยตรง เมื่อผู้เรียนเคยชินกับโครงสร้างของการเขียนโปรแกรมแล้ว ก็จะสามารถเข้าใจวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้คอมพิวเตอร์ สามารถเปลี่ยนไปเขียนโปรแกรมด้วยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษาอื่นๆ ได้โดยง่าย  การเขียนโปรแกรมด้วย block programming นี้ เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย และที่สำคัญการเขียนโปรแกรมด้วย block programming นี้ ใช้สอนในระดับมหาวิทยาลัยดังๆ เช่น มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด หรือ […]

แจกฟรี หนังสือ “สนุก Kids สนุก Code กับ KidBright”

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนโดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น จึงได้ทุ่มเทพัฒนาบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Board) ที่มีชื่อว่า “KidBright”ซึ่งเป็นบอร์ดสมองกลฝังตัวที่ติดตั้งจอแสดงผลและมีเชนเชอร์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำไว้ พร้อมกับวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบต่อบล็อกเข้าด้วยกันทำให้การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผ่าน “KidBright” ทำได้ง่ายรวดเร็ว และเห็นผลการทำงานได้ทันที สำหรับหนังสือ “สนุก Kids สนุก Code กับ KidBright” เล่มนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน STEM (S: Science, T: Technology, E: Engineering, M: Mathematics) จากหลากหลายองค์กรมาร่วมจัดทำบทเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยบอร์ด KidBright เพื่อใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ดาวน์โหลด https://www.kid-bright.org/file/download/[NECTEC]KidBright-Booklet-181022.pdf

Loading...