แผ่นพับ

การกำหนดขนาดแผ่นพับและโบรชัวร์

การกำหนดขนาดแผ่นพับและโบรชัวร์ มีหลากหลายรูปแบบตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ถ้าหากไม่อยากตัดกระดาษเรามีแนวทางแนะนำให้ครับ ซึ่งขนาดและรูปแบบการพับของแผ่นพับและโบรชัวร์นั้นอยู่ที่ลูกค้ากำหนดหรือต้องการ แต่ถ้าทั่วไปแล้วได้มีการกำหนดขนาดและรูปแบบการพับโบรชัวร์มีราย ละเอียดดังนี้ ขนาดมาตรฐานของกระดาษที่ทำโบรชัวร์ส่วนใหญ่จะใช้ขนาด 8.25×1.7 หรือกระดาษ A4 นั่นเองครับ แต่ส่วนใหญ่ก็มีไม่น้อยที่ได้กำหนดขนาดมาด้วยตัวเองเรียบร้อยแล้ว การพิมพ์โบรชัวร์ หรือแผ่นพับ เรายังเลือกใช้กระดาษขนาดต่อไปนี้มาใช้เป็นแนวทางในการทำงานได้ โดยขนาดที่กล่าวถึงนี้จะไม่เสียกระกระดาษ เมื่อเราได้ทำการพิมพ์ออกมาแล้วตัดออกเป็นชิ้นๆ ขนาดที่สามารถใช้ได้โดยไม่เสียเศษไปเมื่อตัดเป็นชิ้นๆสำหรับงานสร้างโบรชัวร์ นั้นแผ่นพับจะมีขนาดดังต่อนี้ 15″x21″ 10.25″x15″ 7.5″X10.25″ 5″x7.5″ 3.5″x5″ 17″x23.5″ (A2) 11.75″x17″ (A3) 8.25″x11.75″ (A4) 5.75″x8.25″ (A5)4.125″X5.75″ (A6)

ตัวอย่างไฟล์เวิร์ดแผ่นพับสอบครูผู้ช่วยแบบแก้ไขได้

การสอบครูผู้ช่วย สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ แผ่นพับแนะนำตนเอง เพื่อที่จะนำเสนอผ่านทางเอกสารให้ครอบคลุม และโดนใจคณะกรรมการ การสอบครูผู้ช่วย วันนี้แอดมินเลยมีตัวอย่างไฟล์เวิร์ดแผ่นพับสอบครูผู้ช่วยแบบแก้ไขได้ ซึ่งเนื้อหาภายในเอกสาร ประกอบไปด้วย ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ผลงาน/ภาระหน้าที่ ผลงานที่ภาคภูมิใจ ความสามารถพิเศษ สำหรับท่านที่ดาวน์โหลดไปใช้งานสามารถนำไปปรับแต่งปรับแก้ไขให้สวยงามตามสไตร์ของท่านได้เลยครับผม ยังไงแอดมินก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบนะครับ ท่านไหนมีข่าวดีสอบผ่าน ก็สามารถคอมเม้นต์มาบอกกันได้นะครับ หรือท่านไหนมีข้อแนะนำสามารถคอมเม้นต์มาได้เลยครับผม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับผม

ดาวน์โหลดแผ่นพับ brochure สวยๆ เป็นไฟล์ Word

สวัสดีครับผมวันนี้แอดมินมีเว็บไซต์ที่แจก แผ่นพับ (brochure) สวยๆที่สร้างจากโปรแกรม Word มาฝากครับผม ซึ่งแอดมินได้ทำการทดสอบดาวน์โหลดมาใช้งานแล้วถือว่าใช้ได้เลยครับผม มีความสวยงามทันสมัยซึ่งก่อนที่เราจะไปดาวน์โหลดแผ่นพับมาใช้งานวันนี้เลยหยิบข้อมูลเทคนิคการทำแผ่นพับมาฝากครับผม หลักการทั่วไปในการออกแบบแผ่นพับ  แผ่นพับเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ ที่จัดเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ชนิดหนึ่ง หลักการทั่วไปในการออกแบบแผ่นพับมี 2 เรื่องที่สําคัญคือ 1 สิ่งที่ต้องกําหนดและวางแผนก่อนการออกแบบแผ่นพับ 2 องค์ประกอบและการจัดวางองค์ประกอบในการออกแบบแผ่นพับ ข้อดีของแผ่นพับ 1. ผลิตและปรับปรุงได้ง่าย 2. เพิ่มโอกาสให้กับการขาย 3. สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร 4. ลดต้นทุน ลดเวลา ในการตอบคําถาม 5. ประหยัด วงการศึกษามักใช้เผยแพร่โดยการถ่ายเอกสารขาวดํา 6. ขนาดเล็ก พกพาสะดวก ผู้อ่านสามารถอ่านซ้ําได้เมื่อต้องการ 7. นําไปใช้ได้ในหลายวัตถุประสงค์ ข้อควรคํานึงในการออกแบบแผ่นพับ 1. หน้าแรกของแผ่นพับต้องออกแบบให้สวยงาม สะดุดตา และน่าหยิบมาอ่าน 2. จัดเรียงลําดับเนื้อหาให้เหมาะสม เพราะแผ่นพับไม่มีเลขหน้ากํากับ ผู้อ่านอาจ 3. สับสนได้ควรจัดทําโครงร่าง (Layout) การนําเสนอเนื้อหา ภาพ, กราฟิกประกอบ ฯลฯ 4. […]

การออกแบบแผ่นพับ หรือ Brochure ที่ดี

การออกแบบแผ่นพับ หรือ Brochure ที่ดี ความหมายของแผ่นพับ แผ่นพับ (Brochure) หมายถึงสื่อโฆษณาที่เป็นสิ่งพิมพ์ประเภทไดเร็กเมล (Direct Mail) ที่ผู้ผลิตส่งตรงถึงผู้บริโภค แจกตามสถานที่ต่าง ๆ หรือส่งทางไปรษณีย์ ลักษณะเด่นของแผ่นพับคือ มีขนาดเล็ก หยิบง่าย ให้ข้อมูลรายละเอียดได้กระชับ วิธีการออกแบบแผ่นพับ แผ่นพับมีลักษณะเด่น คือสามารถพับได้หลายแบบ การพับแบบต่าง ๆ ทำให้ภาพลักษณ์ของสื่อเปลี่ยนไป แผ่นพับเมื่อพับแล้วจะมีจำนวนหน้าอย่างน้อย 3 – 6 หน้า การออกแบบแผ่นพับต้องพิจารณาขนาดข้อมูลอย่างชัดเจน ต้องแสดงลักษณะเฉพาะแต่ละหน้า และมีความสัมพันธ์กับหน้าอื่น ๆ ที่จะพับมาต่อกันด้วย งานกราฟิกบนแผ่นพับผู้ออกแบบจะต้องคำนึงถึง การกำหนดรูปแบบบนหน้ากระดาษแต่ละหน้า ซึ่งไม่ควรให้มีเนื้อหาแน่นเกิดไป ดังนั้นการจัดหน้ากระดาษแต่ละหน้าควรมีรูปแบบแตกต่าง กันไปแต่ต้องสอดคล้องสัมพันธ์กันนอกจากนี้ การเลือกรูปภาพประกอบควรเลือกรูปภาพที่สวยงามและผู้ดูสามารถดูได้นาน ประโยชน์ของแผ่นพับ การแจกแผ่นพับ เพิ่มโอกาสให้กับการขาย สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร ลดต้นทุน ลดเวลา ในการตอบคำถาม ข้อควรคำนึงของแผ่นพับ หน้าแรกของแผ่นพับต้องออกแบบให้สวยงาม สะดุดตา และน่าหยิบ มาอ่าน จัดเรียงลำดับเนื้อหาได้เหมาะสม เพราะแผ่นพับไม่มีเลขหน้ากำกับ ผู้อ่านอาจจะสับสนได้ควรจัดทำโครงร่างการนำเสนอเนื้อหาภาพ,กราฟิกประกอบ […]

แจกไฟล์แผ่นพับ นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

หลังจากที่เราได้ทำวิจัยในชั้นเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ในบางครั้งเราต้องนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียนโดยการจัดบอร์ด และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการทำแผ่นพับ เพื่อที่จะแจกให้ผู้ที่สนใจงานวิจัยของเราได้นำไปศึกษาและเป็นการนำเสนอผลงานของเราอย่างง่ายด้วย ประโยชน์ของแผ่นพับ การแจกแผ่นพับ เพิ่มโอกาสให้กับการนำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนของเรา สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้วิจัย ลดต้นทุน ลดเวลา ในการตอบคำถาม และการนำเสนอผลงาน หากมีเวลาไม่มาก เป็นการนำเสนองานวิจัยในรูปแบบที่หลากหลาย สำหรับวันนี้ครูเชียงรายก็ได้มีไฟล์ แผ่นพับมาแจกให้กับผู้ที่สนใจใน 3 รูปแบบเลยครับผม ไม่ว่าจะเป็นไฟล์แบบ PSD แบบ JPG และไฟล์ Word ครับผม ในการทำแผ่นพับในครั้งนี้แอดมินได้ดาวน์โหลดไฟล์ จากต้นฉบับนำมาปรับแต่งแก้ไขจนออกมาในรูปแบบดังรูปครับผม ต้องขอขอบพระคุณไฟล์จากต้นฉบับด้วยครับผม ไฟล์ต้นฉบับจากเว็บ https://www.template.net/editable/133/education-trifold-brochure เมื่อแอดมินแก้ไขแล้ว ว่าแล้วเรามาดาวน์โหลดได้เลยครับผม ดาวน์โหลด https://drive.google.com อ้างอิง https://www.template.net/ https://www.template.net/editable/133/education-trifold-brochure

การสอบครูผู้ช่วย ภาค ค แฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) สำคัญหรือไม่

ในการสอบ การแข่งขันการบรรจุเป็นครูผู้ช่วย นั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการสอบภาค ค นั้น สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ ก็คือ แฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) นั่นเองครับผม ซึ่งถ้าหากเรามาดูความหมายของแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ก็หมายถึง แหล่งรวบรวมข้อมูลที่จัดทำขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยข้อมูลดังกล่าว จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าของ PORTFOLIO นั่นเองครับ แฟ้มสะสมผลงานยังมีประโยชน์ในการเป็นเอกสารประกอบการประเมินคุณลักษณะหรือผลการปฏิบัติงาน การสอบสัมภาษณ์เข้ารับราชการ การสอบคัดเลือกเข้าทำงาน การสอบเข้าศึกษาต่อเป็นอย่างมาก สำหรับการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. มีการกำหนดการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ โดยวิธีการสัมภาษณ์ การสังเกต การตรวจเอกสาร ประวัติส่วนตัว การศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์การทำงาน บุคลิกภาพ คุณลักษณะความเหมาะสมของผู้ที่จะเป็นครู ท่วงที วาจา ปฏิภาณ ไหวพริบ คุณธรรมจริยธรรม และเจตคติต่อวิชาชีพ หรือที่เราเรียกกันว่า การสอบ ภาค ค นั่นเอง ดังนั้น แฟ้มสะสมผลงาน หรือ PORTFOLIO ของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ จึงควรจัดทำด้วยความประณีต ดูดี ไม่หนาเกินไป ไม่บางจนเกินไป […]

ดาวน์โหลดแผ่นพับสวยๆ

ดาวน์โหลดแผ่นพับสวยๆ เพื่อนำเสนอผลงานหรือนำเสนอตนเอง เพื่อให้งานของเราได้โดดเด่นน่าสนใจ วันนี้ครูเชียงรายก็เลยนำลิ้งดาวน์โหลดมาฝากครับผม ซึ่งหลังจากที่ได้เข้าไปเยี่ยมชมเว็บนี้แล้ว เจอของดีงานสวยๆ ทำให้เราได้เกิดไอเดียในการทำแผ่นพับ ได้เป็นอย่างดีเลยครับผม งานนี้บอกได้เลยครับผม สุดยอดไปเลย วันนี้มีตัวอย่างมาฝากด้วยครับผม ลืมบอกไปอีกอย่างคือ ไฟล์แผ่นพับที่เขาแจกมีให้เราเลือกดาวน์โหลดได้หลากหลายนามสกุลเลยครับผม ตัวอย่างครับผม ตัวอย่างที่ผมได้ดาวน์โหลดมาครับผม ดาวน์โหลดแผ่นพับตัวอย่างจากด้านบน https://www.template.net/editable/133/education-trifold-brochure ดาวน์โหลดแผ่นพับทั้งหมด https://www.template.net/editable/search/brochures

ดาวน์โหลด แผ่นพับครูผู้ช่วย

มีคุณครูหลายท่านส่งความมาว่าอยากได้แผ่นพับครูผู้ช่วย เพื่อการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย วันนี้ครูเชียงรายเลยถือโอกาสหยิบของตนเองมาแจกเลยครับผม (ซึ่งแผ่นพับของแอดมินอาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่และไม่สมบูรณ์เท่าไหร่) คุณครูสามารถนำไปปรับแต่งปรับใช้ได้ตามสะดวกเลยครับผม ซึ่งแอดมินคิดว่าเพื่อนครูหลายท่านทำออกมาได้ดีมากๆแน่นอนครับผม ถ้าหากชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม ดาวน์โหลด แผ่นพับครูผู้ช่วย

ดาวน์โหลดแผ่นพับสวยๆสีทอง

แผ่นพับที่สวยงามดูเรียบหรูนั้นเหมาะกับครูเรามากๆครับ หลักการทำแผ่นพับที่ดีต้องอ่านง่ายสวยงามดูเหมาะสมกับงานที่นำเสนอครับ ซึ่งเราในฐานะเป็นครูจะทำแผ่นพับอย่างไรดีนั้นวันนี้ครูเชียงรายมีตัวเลือกแผ่นพับที่ผมได้ทำไว้มาฝากให้คุณครูได้นำไปปรับใช้กันครับผม ซึ่งตัวแบบได้มาจากเว็บfreepikครับผม ตัวอย่างที่ผมได้ทำไว้ครับ แผ่นพับสวยๆสีทอง งานแผ่นพับแบบเปล่าๆเป็นไฟล์JPGครับผม หน้าแรกแผ่นที่ 1หน้าที่สองแผ่นที่ 2 ส่วนอันนี้เป็นแผ่นพับไฟล์ Word ครับผม ผมใช้ word2016 ครับ ไฟล์ PSD (โฟโต้ชอป)วันนี้ผมทำแผ่นพับมาแจกเป็นไฟล์ 3 ชนิดครับ สามารถเลือกดาวน์โหลดได้เลยครับผม 1.ไฟล์ JPG หน้าแรก ,  หน้าสอง 2.ไฟล์ PSD หน้าแรก , หน้าสอง  3.ไฟล์ Word   หรือ ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด Zip

แจกแผ่นพับสวยๆ สไตล์โมเดิลทันสมัยไม่ซ้ำใคร

แจกแผ่นพับสวยๆ สไตล์โมเดิลทันสมัยไม่ซ้ำใคร บางครั้งเราอาจจะเคยเห็นแผ่นพับมาแล้วมากมายหลายแบบ บางทีมันอาจจะซ้ำๆกันมาวันนี้แอดมินก็เลยไปหา Template แผ่นพับสวยๆ จากเว็บ www.freepik.com มาฝากครับผม ตัวอย่าง เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดาวน์โหลด แผ่นพับไฟล์ Word แผ่นพับไฟล์ JPG

ดาวน์โหลดแผ่นพับสวยๆฟรี จาก Microsoft

สวัสดีครับวันนี้แอดมินครูเชียงรายเห็นว่าช่วงนี้มีการเตรียมสอบครูผู้ช่วย ซึ่งหลายท่านก็คงจะอ่านหนังสือกันน่าดูเลยนะครับ สิ่งที่เราขาดไม่ได้ในการสอบก็คือการสอบ ภาค ค นั่นเองครับ ในการสอบภาค ค สิ่งเราขาดไม่ได้เลยก็คือการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งการสอบสัมภาษณ์เราก็ต้องเตรียมเอกสารแฟ้มข้อมูลประวัติส่วนตัวต่างๆของเราด้วยเพื่อให้ผู้ที่สัมภาษณ์เราได้อ่านได้ดูครับ หนึ่งในนั้นอีกอย่างก็คือผ่นพับแนะนำตนเองครับผม วันนี้แอดมินครูเชียงรายก็เลยจะมาแนะนำTemplates (แม่แบบฟรี) แผ่นพับสวยๆ จาก Microsoft ให้ทุกท่านเข้าไปดาวน์โหลดได้ใช้งานกันฟรีๆครับผม brochure ตัวอย่าง คลิกเข้าไปดาวน์โหลดที่นี่ครับ https://templates.office.com/en-us/Brochures

เทคนิคและวิธีการทำแผ่นพับแนะนำตัวเอง ในการสอบสัมภาษณ์ ภาค ค

ใกล้สอบครูผู้ช่วยเข้ามาแล้วใช่ไหมครับผม หลายท่านก็คงตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือหลายท่านก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานให้เสร็จเพื่อที่จะได้อ่านหนังสือแต่ผมว่าหลายคนคงเหนื่อยจนไม่มีแรงอ่านหนังสือ การสอบครูผู้ช่วยมีอีกสิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือการสอบสัมภาษณ์ซึ่งการสอบสัมภาษณ์นั้น สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือแผ่นพับแนะนำตนเองครับผม เทคนิคการใส่ข้อมูลในแผ่นพับ สำหรับแผ่นพับแนะนำตัวเองนั้นมีคนบอกว่า ถ้าเราเขียนอะไรที่มันเยิ่นเย้อ จัดเต็มอัดแน่นจนเกินไปจากที่เป็นแผ่นพับอันสวยงามเต็มไปด้วยข้อมูลดีๆของเรา แผ่นพับนั้นมันจะกลายเป็นขยะทันที (แอบแรงนะครับที่ผมพูดแบบนี้) พูดง่ายๆ ก็คือ แผ่นพับแนะนำตัวเองควรนำเสนอข้อมูลที่เป็นสุดยอดของเรา เป็นผลงานที่เราภูมิใจและล่าสุดครับผม ในแผ่นพับไม่ต้องบอกก็ได้นะครับว่าเราจบโรงเรียนอนุบาลอะไรมา สมัยประถมแข่งประกวดวาดรูปได้ที่ 1 ได้รับเข็มบำเพ็ญประโยชน์ของโรงเรียน ตอน ม.2  ไม่ต้องจัดเต็มอะไรแบบนี้มาก็ได้ครับผม เขียนเข้าประเด็นไปเลย จบ ป.ตรี เอกอะไรมา ป.โท เอกอะไร เป็นวิทยากรอบรม ICT พาเด็กไปแข่งขันทักษะได้เหรียญทองระดับชาติ อะไรก็ว่าไปครับ เอาผลงานที่ดีที่สุดและเขียนให้กระชับได้ใจความที่สุดครับ ผมเชื่อว่าไม่มีกรรมการคนไหนหรอกครับที่อยากอ่านแผ่นพับที่เต็มไปด้วยตัวหนังสือเยอะแยะมากมาย จับประเด็นอะไรไม่ได้ว่าเรามีดีอะไร ว่าเราคือใคร มีผลงานอะไรบ้าง มีความสามารถพิเศษอะไรบ้าง แบบนี้เขาไม่อ่านหรอกครับ เพราะไม่ใช่มีเราคนเดียวที่มาสอบสัมภาษณ์ มีคนเป็นร้อยๆพันๆครับที่เข้ามาสอบสัมภาษณ์ ที่สำคัญที่คนทั่วไปมองข้ามอีกอย่างหนึ่ง คือการใส่รูปในแผ่นพับครับผม หารูปที่คิดว่าตัวเองดูดีที่สุดใส่ลงไปด้วยนะครับ เพราะคนส่วนใหญ่แล้วชอบมองรูปก่อนอ่านตัวหนังสือครับผม รูปภาพหนึ่งภาพแทนคำพูดเป็นพันๆคำนะครับ คนเรามองที่หน้าตาก่อนจะมองที่จิตรใจครับผม สรุปของการทำแผ่นพับแนะนำตนเองก็คือ สั้น กระชับ ได้ใจความ ครับผม วิธีการทำแผ่นพับ ต่อไปเรามาดูวิธีการทำแผ่นพับกันครับผม ซึ่งไม่ยากเลยครับ สามารถตั้งค่าหน้ากระดาษได้ดังนี้ ก่อนอื่นให้เราไปที่ Page Layout […]

Loading...