วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

ค้นหา: แผนการสอน

เมื่อแผนการสอนเล่มโต ไม่สามารถนำมาใช้ได้จริง ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้หน้าเดียว

24 ก.ค. 2021
เมื่อแผนการสอนเล่มโต เล่มนั้น ไม่สามารถนำมาใช้ได้จริงในห้องเรียน แผนการจัดการเรียนรู้หน้าเดียว จึงได้เกิดขึ้น เรามาลองเปลี่ยนแปลงกันไหม เอาไปใช้จริงๆให้เกิดประโยชน์กับห้องเรียน และนักเรียนของเรา อาจจะไม่ถือว่าดีที่สุด แต่ได้ลองเปลี่ยนวิธีคิด พัฒนาการสอนให้เข้าถึงผู้เรียนมากขึ้น ลองทำดู ลองออกแบบดู การสร้างความเปลี่ยนแปลง เริ่มที่ตัวเราเอง ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้หน้าเดียว จากหลากหลายที่ ด
    • 1
    • 2