วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร

เครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี และ ผู้บังคับบัญชา ตามกฏของกระทรวงศึกษาธิการ
ตัวอย่างข้อสอบ O-NET โอเน็ต 2566 ป.6 ม.3 ม.6 สอบปี 2566
ดาวน์โหลดสารวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 จากนายกรัฐมนตรี
ตัวอย่างไฟล์เวิร์ด เอกสารประกอบคำร้องขอย้ายครู กรณีปกติ ประจำปี 2566
รายละเอียดตัวชี้วัด การย้ายข้าราชการครู ประจำปี 2566
ปฏิทินรับนักเรียน ป.1 ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2566
แจกตัวอย่างไฟล์เอกสารประกอบการย้ายครู 2566
กําหนดการสอบ RT NT ป.1 ป.3 ประจำปีการศึกษา 2565
เกณฑ์ใหม่ ว18/2565 หลักเกณฑ์และแบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครู
รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR 2566 ตามเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว.21 และ วPA
แจกไฟล์ แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยี ม.1-ม.4 ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้
กระดาษคําตอบ แบบปรนัย อัตนัย ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ปริ้นง่ายฟรี
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2566
แจกไฟล์จดหมายข่าว ppt แก้ไขได้สวยงามมาก โหลดไปใช้งานได้เลย
ระเบียบการสอบ ก.พ. 65 เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565
ตัวอย่างเอกสารการเขียนย้ายครู และเขียนอย่างไรให้ได้ย้าย ปี 2566
ปฏิทินแผนงานโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
แบบฟอร์ม PA สังกัด อปท. การจัดทำวิทยฐานะปีงบประมาณ 2566
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตัวอย่างเอกสารวิจัยในชั้นเรียน ที่สอดคล้องประเด็นท้าทาย PA 2565
ครูทหาร 8 หัวข้อ คุณลักษณะของครูทหาร (Characteristic of the instructor)
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบเข้า ม.4 วิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมเฉลย
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ม.3 ปี 2565 พร้อมเฉลย
ประกาศผลการคัดเลือก ลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565
ดาวน์โหลดแผนการสอนระดับปฐมวัย ตามหลักสูตร 2560
เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุม PA Support Team
Test Blueprint RT NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา 2565
แบบฟอร์ม 100 คะแนน ใช้สำหรับคำขอวิทยฐานะชำนาญการ ว17 DPA
ผู้สนับสนุน