วันอังคาร, 22 ตุลาคม 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ
คู่มือในการเขียนหนังสือราชการภายใน (บันทึกข้อความ)
ศึกษาแนวทางการขอวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ จาก ก.ค.ศ. ว17,ว21
เกณฑ์การประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู
ดาวน์โหลดแบบทดสอบอ่านเขียนสำหรับนักเรียน
แจกไฟล์ Excel ปพ.4,5,6 ฟรีแก้ไขได้
ใบเสนอราคา (Quotation)
แจก Ebook หนังสือเสริมวิชาภาษาไทย แบบ Infographic
แจกปกรายงาน ฟรีแก้ไขได้
เรียนโค้ดดิ้ง (coding) โดยไม่ต้องใช้คอม กับหนังสือฟรี CS Unplugged
บันทึกข้อความ sar
แบบรายงานผลการสร้างนวัตกรรม PLC
ดาวน์โหลด แบบคำร้องขอย้าย เอกสารประกอบการพิจารณาการย้าย
ดาวน์โหลดหนังสือ ทำอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้
ตัวอย่างแบบประเมินโครงงาน
การประเมินครูผู้ช่วย ว26 ใหม่ล่าสุด
แจกไฟล์กรอบรูปภาพตารางสอนสวยๆ
ตัวอย่าง เอกสารสรุปและรายงานผลการนิเทศเชิงรุก (Active Learning)
ดาวน์โหลดเอกสาร การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
ตัวอย่างไฟล์เวิร์ดแผ่นพับสอบครูผู้ช่วยแบบแก้ไขได้
ดาวน์โหลด เอกสารพัฒนานักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้
คู่มือการใช้หน่วยการเรียนรู้ Active Learning
ดาวน์โหลดเอกสารร่องรอย 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด นำไปปรับใช้ได้เลยครับ วิทยฐานะใหม่ ว21-2560
แจกฟรี หนังสือ “สนุก Kids สนุก Code กับ KidBright”
แนวทางการฝึกซ้อมการสวนสนาม ลูกเสือเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือ
ตัวอย่าง เอกสารรายงานประวัติและผลงาน สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (ว 16)
ดาวน์โหลด คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
ดาวน์โหลด คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี 3 ไฟล์ PDF วีดีโอ และเสียง
ตัวอย่าง ตารางสอนรายบุคคล
ดาวน์โหลด คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน
วิทยฐานะแนวใหม่ ว21/2560
ตัวอย่างการเขียนเสนอโครงการ ระยะเวลาการดำเนินงาน ตามระบบ PDCA
Loading...